Datum

Laatste LV/GS-bijeenkomst en dankdienst

De LV/GS van Zoetermeer heeft haar reguliere werk afgerond. Het enige wat nog rest is de bekrachtiging van de eenwordingsbesluiten en de formele vaststelling van de kerkorde voor de toekomstige Nederlandse Gereformeerde Kerken.

Evenementgegevens

  • Datum:

Die bijeenkomst vindt plaats in een van de gebouwen van de samenroepende kerk (Het Kompas, CGKv Zoetermeer). Na afloop wordt er een dankdienst gehouden, waarin de afgevaardigden het heilig avondmaal vieren. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn en daaraan deel te nemen.