Datum

'Ambities in balans': toekomstperspectief voor ondersteuning van de kerken

Op 19 september vergaderen synode en lv voor het eerst sinds lange tijd weer samen. Op de agenda staat het rapport van de Commissie Strategie en Financiën (CSF). De belangrijkste conclusie die deze commissie trekt is dat deskundige ondersteuning voor GKv- en NGK-gemeenten onmisbaar is, maar dat hiervoor de komende drie jaar geen extra geld beschikbaar is. De commissie heeft haar rapport de titel 'Ambities in balans' gegeven.

Evenementgegevens

  • Datum:

De vergadering begint om 10:00 u. De CSF zal dan eerst haar rapport toelichten, mogelijk met een bijdrage van deputaten financiën en beheer (GKv) en financiële commissie (NGK). Na deze toelichting volgt een informatieve ronde, waarin afgevaardigden vragen kunnen stellen aan de commissie. ’s Middags is er een meningsvormende ronde. Afgevaardigden krijgen dan de gelegenheid om te laten weten hoe ze tegen de situatieschets en de voorstellen van CSF aankijken. Aan het einde van de dag worden er wel voorlopige conclusies getrokken, maar daadwerkelijke besluitvorming vindt D.V. plaats op 14 november a.s. Die tussenstap geeft regio’s en classes gelegenheid om kennis te nemen van het rapport en zich er, indien gewenst, via afgevaardigden over uit te spreken.

U kunt het rapport hier downloaden.

De livestream is te volgen via www.lv-gs2020.nl