Datum

NBG-webinars over Lucas 1 en 2

Tweede van twee inspiratiewebinars over de achtergronden van het kerstevangelie. De webinars zijn bedoeld voor voorgangers, predikanten en andere theologen. Het webinar van 13 december gaat over Lucas 1 en veronderstelt kennis van het Grieks. Dit tweede webinar, behandelt Lucas 2 en is ook geschikt voor wie geen Grieks kent. Deelname is kosteloos.

Evenementgegevens

  • Datum:

‘Vertellers kunnen iets hebben aan vertalers’, zegt Cor Hoogerwerf, die samen met Matthijs de Jong de webinars geeft. ‘Nu binnenkort de bekende kerstverhalen uit het Lucasevangelie weer verteld worden, willen we voorgangers ondersteunen en inspireren. We belichten de kernwoorden en de literaire en historische context. We laten het verband zien met andere passages in het Oude en Nieuwe Testament en we leveren bouwstenen voor een preek.’

Met en zonder Grieks

Het eerste webinar concentreert zich op het Lied van Zacharias uit Lucas 1:67–79. Dit webinar wordt gegeven op maandagmorgen 13 december van 10.00-11.15 uur. Hier wordt gewerkt vanuit de Griekse brontekst met aandacht voor de vertaalkeuzes in de NBV21. Kennis van het Grieks is nuttig (maar niet noodzakelijk).

Het tweede webinar gaat over het Kerstevangelie uit Lucas 2:1–21. Dat wordt gehouden op dinsdagmorgen 14 december van 10.00-11.15 uur. Hier wordt primair gewerkt vanuit de NBV21; kennis van het Grieks is voor deelname niet nodig.

Interactief en gratis
De webinars zijn interactief met gelegenheid om vragen te stellen via de chat. Deelnemers krijgen na afloop de vertaalaantekeningen met de behandelde stof toegestuurd.

Deelname aan de webinars is gratis. Aanmelding bij het NBG via deze link.