Datum

Regioavond kerkorde in Eindhoven

De Regiegroep en de Werkgroep Toekomstige Kerkorde (WTK) beleggen dit voorjaar door het land heen vijf voorlichtingsavonden. Geïnteresseerden kunnen daar terecht met hun vragen over de kerkorde voor de herenigde kerk, zoals die in eerste lezing is vastgesteld tijdens de gezamenlijke Landelijke Vergadering en Generale Synode (LV/GS) van 13 november jl.

Evenementgegevens

  • Datum:

Deze versie van de kerkorde kent al een voorgeschiedenis waarin alle lokale kerken de gelegenheid gehad hebben om zich erover uit te spreken en met wijzigingsvoorstellen te komen. Daar is ruimschoots gebruik van gemaakt. In deze fase is het aan de regio’s (NGK) en classes (GKv) om zich erover te buigen. Zij krijgen tot 1 juni a.s. de tijd om de LV/GS te dienen met hun commentaar. In december is de tekst van de kerkorde met een toelichting en een begeleidende brief naar de kerken gestuurd. Alle relevante documenten kunt u hier vinden.

Tijdens de LV/GS van Zoetermeer, die D.V. in het najaar van 2022 geopend zal worden, komt de concept-kerkorde opnieuw op de agenda. Na een nieuwe besprekingsronde zal de kerkorde definitief vastgesteld worden als kerkorde van de Nederlandse Gereformeerde Kerken.

Onder het voorbehoud van de geldende coronamaatregelen zijn de volgende voorlichtingsavonden gepland. Via deze website houden we u op de hoogte van eventuele wijzigingen.

 

Plaats

Datum

Adres

EindhovenWoensdag 2 februariJan van der Wegestraat 2
AssenDonderdag 10 februariScharmbarg 37
DeventerWoensdag 16 februariMarienburghstraat 4
Amstelveen23 of 24 februari (besluit valt binnenkort)De Ruyschlaan 147
AmersfoortDonderdag 10 maartCopernicusstraat 18

 

Aanvangstijd is altijd 19:30 (zaal open om 19:00 u.), sluiting uiterlijk om 21:30.
We stellen het op prijs als u zich van tevoren aanmeldt. Hier (klik op de link) komt binnenkort een aanmeldformulier. Mailen mag ook: regiegroep@ngk.gkv.nl.