Datum

Roepingenzondag

Wil je wat voor anderen betekenen? Je hebt vast talenten gekregen, die je kunt inzetten in de kerk en Gods koninkrijk. Neem een moment deze dag om met God na te gaan of je met je talenten op de goede weg bent; wellicht heeft Hij er wel een ander plan mee, dan jij. Wees stil en luister naar zijn stem. Hij zal je helpen ontdekken waar je op je plek bent, waarvoor je geroepen bent.

Evenementgegevens

  • Datum:

De Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding en de Theologische Universiteit Kampen vragen aandacht voor ‘roepingen’ in de kerken. Iedereen kan geroepen zijn tot een bepaalde taak. Dat kan wel eens een last zijn maar het kan ook vreugde en voldoening bieden. Iemand kan ook geroepen worden tot het ambt van predikant. Maar wat is roeping precies? Dat is nog niet zo eenvoudig.

De NGP en de TU vragen predikanten om op zondag 31 januari voorbede te doen voor de opleiding van predikanten en voor de roeping van nieuwe studenten. Om in of rondom de dienst aandacht te besteden aan roepingen is er materiaal beschikbaar gesteld:

Preek voor de roepingenzondag

Collectemateriaal voor de roepingenzondag