Datum

Hoe aandacht voor behoeften helpt om conflicten te voorkomen

Zowel predikanten als kerkelijk werkers ervaren vaak stress. Meer dan 50% van de predikanten in Nederland geeft aan dat hun werk een negatief effect heeft op het gezinsleven. Eenzelfde percentage stopt tijdelijk met het werk vanwege stress- en burn-out-klachten. Veel kerkenraadsleden moeten na een ambtsperiode echt bijkomen van alles wat ze hebben meegemaakt aan boosheid en conflicten. Sommige gemeentes worden letterlijk verscheurd door onenigheid. Juist in de kerk zou je willen dat het anders gaat, maar hoe?

Evenementgegevens

  • Datum:

In Romeinen 12 staat: ‘Houd voor zover het van u afhangt vrede met alle mensen’. Vrede bewaren met jezelf en met de ander is iets dat heel veel mensen heel graag willen. Dat geeft zoveel rust, vriendelijkheid en liefde in je leven. Maar waarom lukt het dan vaak niet? Hoe komt het dat we zelfs in de kerk soms ruzie maken over de kleinste dingen?

Zeer herkenbaar, inzichtgevend én vol praktische wijsheid is het gedachtegoed van Geweldloze Communicatie. Deze visie is ontwikkeld door Marshall Rosenberg en wordt wereldwijd toegepast in de meest complexe en schrijnende conflictsituaties. In Transforming Church Conflicts wordt het model vertaald naar een kerkelijke context. Dat vormt de basis voor dit webinar, waarin we inzoomen op een fundamenteel aspect van communicatie die conflicten voorkomt en de vrede bevordert: (h)erkenning van behoeften. Je leert wat mensen drijft. Waarom doen ze wat ze doen en zeggen ze wat ze zeggen? Waarom word ik van binnen soms zo boos over wat gezegd wordt en zeg ik toch niets terug? Of zeg ik dingen die ik helemaal niet wil zeggen? Hoe leer ik beter luisteren naar de ander?

In een online seminar leer je hoe je zo kunt communiceren dat je geen brandstof geeft aan een conflict en in plaats daarvan een goed gesprek hebt. Zodat je vrede en verbinding ervaart met de ander, zonder de verbinding met jezelf te verliezen. Na dit seminar heb je een vaardigheid geleerd om met boosheid om te gaan en conflicten te voorkomen.

Kennisplatform Weetwatjegelooft organiseert op 13 oktober een webinar over deze thematiek. Klik hier voor meer informatie en aanmelding.