Datum

Webinar: ‘Het stikstofdilemma en de blijvende uitdaging voor milieu-ethiek’

Dat we verantwoordelijkheid dragen voor de schepping en daarmee voor natuur en milieu, is diep doorgedrongen in het bewustzijn van Nederlandse theologen, kerken en christenen. De politieke, maatschappelijke en praktische inzet van christenen op dit terrein is groot. Toch staat de christelijke milieu-ethiek nog voor grote uitdagingen.

Evenementgegevens

  • Datum:

De ernst van de klimaatcrisis en het afnemen van de biodiversiteit leiden tot nieuwe ethische dilemma’s, waarin ook christenen vanuit strijdige belangen tegenover elkaar kunnen komen te staan. De stikstofcrisis levert daarvan sprekende en soms schrijnende voorbeelden. Welke waarde hebben theologie en ethiek als zowel de natuur als je broodwinning op het spel staan?
Een milieuwetenschapper, een politicus, een melkveehouder en een ethicus in gesprek over ethische dilemma’s naar aanleiding van de stikstofcrisis!
Het webinar is gratis toegankelijk na aanmelding.
Sprekers: Leen Hordijk (emeritus hoogleraar Milieusysteemanalyse),  Arne Schaddelee (gedeputeerde ChristenUnie Utrecht), Ben Apeldoorn (melkveehouder en bestuurder LTO-Noord), Ad de Bruijne (hoogleraar Christelijke Ethiek), o.l.v. Roel Kuiper (hoogleraar Christelijke Identiteit)
Meer informatie en aanmelding