Menu

Ark Mission: ‘Light in the night’

Ark Mission heeft het project ‘Light in the night’ gelanceerd. Dit project biedt kerken en scholen handvatten om met kinderen in gesprek te gaan over Halloween en om aan de slag te gaan met allerlei opdrachten, waaronder proefjes en werkbladen. Light in the night legt de nadruk op het vieren van leven, licht en veiligheid, in plaats van bezig te zijn met dood en angst.

Light in the night
Light in the night stelt lesmaterialen beschikbaar aan scholen en kerken met thema’s als ‘Kiezen voor het licht’ en ‘Kiezen voor het leven’. Deze materialen bestaan uit Bijbelse verhalen en uitwerkingen, aangevuld met opdrachten en werkbladen. Daarnaast is er voor kerken een draaiboek om een knallend Light in the night-feest te organiseren tijdens Halloween. Alle materialen, video’s en werkbladen zijn gratis te downloaden op de website www.lightinthenight.nl.


Bron: Ark Mission