Menu

Ark Mission Vakantiebijbelgids

Terug van weggeweest, de geheel vernieuwde Ark Mission Vakantiebijbelgids! Deze zomer staat het thema ‘Op adem komen’ centraal en biedt de gids drie weken aan overdenkingen, vakantietips en meer.

Op adem komen
De vernieuwde maar traditionele Vakantiebijbelgids heeft het bijbelboek Psalmen als leidraad en
biedt drie weken aan overdenkingen. Week één vertelt iets over het verlangen naar God. Week twee
gaat dieper in op het vertrouwen op God en week drie beschrijft hoe je kunt genieten samen met
God. Daarnaast is ook een zomeragenda opgenomen en een puzzel met kans op mooie prijzen. De 32
pagina’s tellende Vakantiebijbelgids nodigt uit om te lezen en na te denken over het geloof en de
praktische betekenis van het ‘op adem komen’ in ons leven.

Verspreiden
De Ark Mission Vakantiebijbelgids kan online gelezen worden via www.arkmission.nl. Wie liever de
gedrukte versie in handen heeft, kan een gratis exemplaar afhalen bij de christelijke boekhandel.
Afgaande op de eerste reacties worden er grote bestellingen van kerken verwacht die de gids
uitdelen aan hun gemeenteleden, vakantiegasten of verspreiden bij zomerse missionaire activiteiten.
Ook is er veel belangstelling vanuit de recreatiesector. Ark Mission biedt bestellers eenmalig 20 gratis
exemplaren aan tegen betaling van de verzendkosten. Daarboven bedraagt de vergoeding € 0,20 per
stuk.

Ark Mission helpt Het Verhaal te vertellen
Ark Mission is al ruim 100 jaar actief in het verspreiden van Het Verhaal van de Bijbel in binnen- en
buitenland. Voorbeelden hiervan zijn Bible-Fit, de Bajesagenda, Kinderbijbels.nl en de Ark Mission
Vakantiebijbelgids. Het werk van de organisatie wordt gefinancierd uit giften van donateurs en
kerken. Meer informatie leest u op www.arkmission.nl.