Menu

Regiegroep Hereniging NGK-GKv stimuleert gesprek over nieuw te vormen kerk

De Regiegroep die het proces van hereniging van GKv en NGK begeleidt, wil met de gemeenten en  gemeenteleden in gesprek over de vraag, hoe die nieuwe kerk er uit zou moeten zien. Met het oog daarop gaat de Regiegroep de komende maanden het land in om met kerkleden over de nieuw...

Onderweg – Laat het koninkrijk groeien

Er lijkt een verschuiving in het geefgedrag op te treden, zowel individueel (aan goede doelen), als kerkbreed (VVB). Het structureel geven aan goede doelen/organisaties neemt af, terwijl individuele en incidentele steun toeneemt (sponsoracties, crowdfunding,...

Onderweg – boosheid

‘Ik ben verschrikkelijk kwaad, en terecht!’ Boosheid wordt gezien als een bedreigende, gevaarlijk emotie met destructieve kracht. Ze wordt vaak alleen geaccepteerd als het ‘heilige woede’ is: niet om wat jezelf is aangedaan, maar om onrecht dat anderen is overkomen. In de Bijbel...

Onderweg – Wees wijs met sociale media

Verkiezingen worden beïnvloed en reünies georganiseerd via Facebook, de Amerikaanse president communiceert met de wereld via Twitter, relaties beginnen en worden beëindigd via Whatsapp, gebeurtenissen worden opgeleukt en gedeeld via Instagram. Sociale media zijn niet meer weg te...

Onderweg – Hoop

Nummer 20 van het kerkelijke magazine OnderWeg is de jaarlijkse extra dikke special (76 pagina’s). Het thema van deze special is: Hoop. We zien om ons heen wanhoop, cynisme, pessimisme, ongenoegen, inspiratieloosheid en wantrouwen. Bewust en onbewust kleuren deze typeringen...

Bijzondere samenwerking Rotterdam

Voormalig vrijgemaakte predikant Bas van Zuijlekom is bevestigd in SamenwerkingsGemeenteAlexanderpolder (Nederlands Gereformeerd en Christelijk Gereformeerd) Op 28 oktober 2018 is Ds. Bas van Zuijlekom in de SGA gemeente in Rotterdam bevestigd als predikant. Sinds 2017 was de...

Filmpje verbeeldt herenigingsproces GKv-NGK

In het kader van de hereniging van de kerken GKv en NGK, heeft de Regiegroep die dit proces voorbereidt, een korte film (3,50 min) laten maken. Dit filmpje is bedoeld voor alle gemeenten van GKv en NGK en wil het verlangen dat beide kerken drijft verwoorden en onder de aandacht...

Informatieavonden over m-v besluiten

Ook dit seizoen kunt u deputaten M/V in de kerk uitnodigen in uw gemeenten om een toelichting te laten geven over de besluiten van GS Meppel 2017 over Man, Vrouw en Ambt. Het is veelomvattend thema, waarover nog allerlei bezinning gaande is. De besluiten zijn ook niet in één zin...

4 november voorbedezondag kerkelijke eenheid

Zondag 4 november wordt een bijzondere dag binnen onze kerken. Aan alle kerkenraden (GKv en NGK) is gevraagd om op die zondag in de kerkdienst te bidden voor kerkelijke eenheid. Daarbij bidden we in het bijzonder voor het herenigings- en eenwordingsproces van de GKv en NGK....

Regiegroep publiceert Handreiking Plaatselijke Samenwerking

De Regiegroep die de hereniging van GKv en NGK voorbereidt, heeft een Handreiking gepubliceerd die gemeenten plaatselijk wil helpen naar elkaar toe te groeien. Op een heel aantal plekken in Nederland krijgt het landelijk uitgesproken verlangen naar kerkelijke eenheid tussen GKv...