Menu

Onderweg – Ode aan kleding

Het verrassende thema van de nieuwe OnderWeg is kleding. Kleding vormt en geeft uitdrukking aan onze identiteit. God wil ons mooier kleden dan de bloemen en Salomo. Mooie, zorgvuldig uitgekozen kleding herinnert ons aan het koninkrijk van God. Vandaar deze ode aan kleding. Als...
Geplaatst op 09 jul 2018

Onderweg – Predikant in het nauw

Het thema van de nieuwe OnderWeg is: de predikant in het nauw. De meeste voorgangers in onze kerken doen hun werk met vreugde en zegen, samen met kerkenraden, kerkelijk werkers en gemeenteleden. En toch liegt het aantal conflicten met of rond een predikant er niet om. De impact...
Geplaatst op 26 jun 2018

Onderweg – Gender

‘Gender’ is het thema van nummer 12 van OnderWeg. Wat is een man, wat is een vrouw? Wat is mannelijk, wat is vrouwelijk? Voor sommige mensen zijn deze vragen altijd actueel, vaak urgent en soms van levensbelang. Het is iets wat mensen heel diep raakt. De discussie hierover roept...
Geplaatst op 25 jun 2018

Australië verbreekt zusterkerkrelatie GKv

De gereformeerde kerken in Australië verbreken de zusterkerkrelatie met de GKv. Dit werd gisteren met algemene stemmen besloten op hun landelijke vergadering in Bunbury. De Free Reformed Churches of Australia (FRCA) kwamen tot dit besluit op basis van alle bezwaren die door de...
Geplaatst op 21 jun 2018

DKE bezoekt conferentie Contact Orgaan Gereformeerde Gezindte

Deputaten Kerkelijke Eenheid (DKE) stimuleren en ondersteunen initiatieven richting kerkelijke eenheid. Daarvoor bezoeken ze verschillende bijeenkomsten en conferenties. Zo ook de landelijke conferentie in april van het Contact Orgaan Gereformeerde Gezindte (COGG). Daar werd stil...
Geplaatst op 20 jun 2018

Onderweg – Spiritueel bijtanken

Twee jaar geleden zei iemand in OnderWeg: ‘Simpelweg in de kerk zitten en luisteren volstaat niet meer. Om God te ervaren, moet je minstens naar Soul Survivor.’ Of naar de 4e Musketier, een kloosterverblijf, Opwekking, New Wine, vul maar in. Deze trend bestaat nog steeds, het...
Geplaatst op 05 jun 2018

Onderweg – Israël 70 jaar

De staat Israël bestaat dit jaar 70 jaar. Een prachtige wens tijdens zo’n jubileum is vrede voor Jeruzalem. Maar hoe reëel is het om zelfs maar te denken aan vrede tussen Joden en Palestijnen? Het thema van het nieuwste nummer van OnderWeg is verzoening in Israël. Hoe ziet de...
Geplaatst op 23 mei 2018

Wat is er al gedaan met de synodebesluiten?

Een aantal besluiten dat de synode Meppel 2017 nam, zorgt voor verandering binnen de kerken. Er zijn ook besluiten die ertoe hebben geleid dat er nieuwe deputaatschappen zijn ingericht die zich bezighouden met de uitwerking van een specifieke opdracht. Zo kwam er vanuit de kerken...
Geplaatst op 09 mei 2018

Privacywetgeving (AVG) kerken

Wat gaat de AVG betekenen voor de kerken? De waarborging van privacy is een belangrijk onderwerp. Per 25 mei 2018 zal de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ingaan. Als kerken is het goed zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van kerkleden en waar nodig uw...
Geplaatst op 23 apr 2018

Orgaandonatie

Geven barmhartige Samaritanen ook hun organen? Er wordt niet omheen gedraaid in het nieuwste nummer van Onderweg. Het aannemen van de nieuwe donorwet door het parlement maakt het thema orgaandonatie weer bijzonder actueel. Zoals bekend denken christenen zeer verschillend over...
Geplaatst op 19 apr 2018