Menu

Gratis app die je helpt met bidden

Zendingsorganisatie GlobalRize verspreidt het Evangelie wereldwijd via internet. Bidden is een belangrijk onderdeel van het geloofsleven. GlobalRize gelooft in de kracht van gebed en wil gebed daarom stimuleren. Om jou hierin te ondersteunen is de app PrayAssist ontworpen. Met...
Geplaatst op 19 jul 2018

Gereformeerd Kerkboek aan de slag

Uitgelicht: liederen voor de voorbede Naar de kerk gaan is een publieke daad in de samenleving. Als we in de kerk komen, nemen we de samenleving mee. De nood van de maatschappij, van de wereld, vraagt ons geregelde gebed. Het gebed voor de volken en de wereld is noodzakelijk....
Geplaatst op 17 jul 2018

CBB werkt aan HSV-grootletterbijbel

In samenwerking met stichting Herziening Statenvertaling en uitgever & drukker Royal Jongbloed zal de CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden, komende maanden werken aan een grootletteruitgave van de Bijbel in de Herziene Statenvertaling. Daarvoor is op 11...
Geplaatst op 17 jul 2018

Kerkbode van het Noorden

De nieuwe kerkbode van Groningen, Fryslan en Drenthe is uit. Het thema is: De vervolgde kerk  Het geweten in de crisis Bij Jan Kuiper kwam de vraag binnen hoe erg je gewetensbezwaard moet zijn om iets te doen of juist na te laten. Een vraag die opkwam naar aanleiding van de...
Geplaatst op 12 jul 2018

Kerken in Friesland

Kerken zijn beeldbepalend in het Friese landschap, maar lang niet altijd fysiek toegankelijk. Daarom is er Kerken.frl; een nieuwe website om ruim 135 kerken van binnen én buiten te bekijken. Op de site zijn allerlei voornamelijk middeleeuwse kerken verzameld, voorzien van...
Geplaatst op 12 jul 2018

Week Tegen Pesten

Van 17 tot 21 september is het de Week Tegen Pesten. Deze week helpt scholen om zich in te zetten voor een gezellige en veilige groep. Ook binnen een jeugdgroep in de kerk kan gepest worden. JOP biedt drie nieuwe werkvormen om plagen en pesten bespreekbaar te maken in je...
Geplaatst op 12 jul 2018

Kerkproeverij 2018

Ook in 2018 vindt Kerkproeverij weer plaats! Kerkproeverij is een mooie aanleiding om iemand uit jouw omgeving te laten kennismaken met de plek die voor jou zo waardevol is. Nodig die ander eens uit om te proeven van de stilte, de woorden uit de Bijbel, de gemeenschap en… de...
Geplaatst op 11 jul 2018

Nieuws van AKZ+ Weetwatjegelooft.nl

Weetwatjegelooft.nl is het online platform voor christenen van alle leeftijden die met het oog op de dagelijkse praktijk van het leven hun inzicht in kerkzijn, het geloof en de Bijbel willen verdiepen. Via Weetwatjegelooft.nl delen de Theologische Universiteiten van Apeldoorn en...
Geplaatst op 11 jul 2018

Conamis maakt vakantie betaalbaar

Stichting Conamis maakt vakantie betaalbaar – Stichting Conamis helpt mensen die om financiële redenen niet op vakantie kunnen. Uit de Vakantiegeldenquête 2018 van het Nibud blijkt, dat steeds meer Nederlanders het ontbreken van geld noemen als reden om niet op vakantie te...
Geplaatst op 11 jul 2018

Goed voorbereid van start!

Goed voorbereid van start met jouw volgende Alpha! – In september gaat de Alpha – Campagne weer van start. Willen jullie optimaal gebruik maken van alle promotiemiddelen? Start dan je cursus in de week van 24 t/m 29 september en maak gebruik van onze handige...
Geplaatst op 11 jul 2018