Menu

Onderweg – We doen het samen

Dit nummer van OnderWeg (jaargang 5, nummer 17) is een thematisch nummer gericht op het jeugdwerk. Het heeft als thema: verbinding tussen generaties. Het themadeel begint met de beschouwing van Jos de Kock. Hij gaat in op het intergeneratief leren. ‘Het is belangrijk om een...
Geplaatst op 14 sep 2019

Theologisch Boek van het Jaar

De shortlist voor de jaarlijkse prijs voor het beste theologische boek is bekend. Uit de vele tientallen ingezonden boeken zijn vijf titels geselecteerd. Genomineerd zijn: Wondermooi, zoals u mij gemaakt hebt onder redactie van Carl Buijs, Wielie Elhorst, Jolanda Molenaar en...
Geplaatst op 10 sep 2019

Venezolaanse overheid ziet kerk als bedreiging

De overheid van Venezuela ziet de kerk als een bedreiging en belemmert de kerk in haar sociale en humanitaire werk. Dat is een van de conclusies die een researcher van Open Doors trekt uit gesprekken met Venezolaanse kerkleiders over de situatie in het land. Uit deze ontmoetingen...
Geplaatst op 10 sep 2019

Kerstgeschenk met inhoud

De verschillende thema’s uit eerdere kerstuitgaven van leven.nu zijn verwerkt in het boekje en aangevuld met bijpassende tekstregels uit de Bijbel. Een prachtig cadeauboekje, mooi om toe te voegen aan een kerstpakket of kerstgeschenk, of om uit te delen aan relaties,...
Geplaatst op 10 sep 2019

Gewoon anders bijbellezen bij Opkijken.nl

“Ik vind Bijbellezen moeilijk en snap er vaak niks van”, zegt Linda en ze schuift wat ongemakkelijk heen en weer. “Ook al is Jezus mij vriend, ik twijfel vaak.” Door haar licht verstandelijke beperking voelt zij zich anders en ze zegt: “Soms denk ik: mag ik er wel zijn?”...
Geplaatst op 05 sep 2019

Bijbelzondag 2019: ‘Ik wens jou …’

Op 27 oktober is het Bijbelzondag. Honderden kerken vieren hun dankbaarheid voor de Bijbel, die hier vrij en in begrijpelijke taal beschikbaar is. Het thema is dit jaar: ‘Ik wens jou …’. Voorafgaand wordt een wensen-estafette georganiseerd, die eindigt in Moldavië. Het Nederlands...
Geplaatst op 05 sep 2019

Bouw de kerk in Syrië weer op

Herstel de kerken in Syrië, dan komen mensen eerder terug. Daar zijn kerkleiders in het land van overtuigd: ¨De kerk is het hart van onze gemeenschap. Juist die gemeenschap geeft mensen hoop en vertrouwen in de toekomst.¨ Kerk in Actie start een campagne om zeker twintig...
Geplaatst op 05 sep 2019

Bestellen materiaal Week van gebed

Van 19 t/m 26 januari vindt de jaarlijkse Week van Gebed voor de eenheid plaats. Het thema luidt ‘Buitengewoon’, en is ontleend aan Handelingen 28: 2. Veel materiaal is al beschikbaar: liturgiecommissies willen vaak tijdig met de voorbereiding beginnen. Bij de Raad van Kerken...
Geplaatst op 05 sep 2019

Onderzoek Praktijkcentrum inzake Man Vrouw in de Kerk

Ontvangst Synodebesluiten Man Vrouw en Ambt: resultaten onderzoek bekend. 145 scriba’s hebben in maart/april 2019 een uitgebreide vragenlijst ingevuld. Dit is een respons van 55%. Hun antwoorden zijn nu door medewerkers van het Praktijkcentrum verwerkt in een Rapport. · Hoe het...
Geplaatst op 04 sep 2019

Woord en Daad en GZB trekken samen op

Woord en Daad en GZB trekken samen op om de allerarmsten te bereiken. Afgelopen week waren de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) en Stichting Woord en Daad samen met kerken en NGO’s uit Centraal Amerika en Colombia bijeen in Nicaragua voor een driedaagse conferentie. Tijdens deze...
Geplaatst op 03 sep 2019