Menu

Zorgzame Kerk

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor het ondersteunen van inwoners met een chronische ziekte, fysieke beperking of psychosociale problemen. Kern van het project ‘Zorgzame Kerk’ is als kerkelijke gemeenschap zorgzaam zijn voor hen die het nodig hebben. Daarbij...
Geplaatst op 16 jul 2019

70,8 miljoen vluchtelingen

De UNHCR maakte bekend dat er in 2018 meer dan 70 miljoen mensen op de vlucht waren. Elke dag slaan er 37.000 mensen op de vlucht. Helaas zijn dit niet alleen volwassenen, bijna de helft van alle vluchtelingen is nog onder de 18 jaar. Zelfs bijna 3000 kleuters onder de vijf jaar...
Geplaatst op 16 jul 2019

‘Niet Van Deze Wereld’

De muziek van Damascus spreekt een breed publiek aan, de inhoud van de nummers is gevarieerd. Van creatieve doordenkers tot aangrijpende persoonlijke verhalen, van gevatte oneliners tot luchtige feelgood muziek. Bij alle members van Damascus staat God centraal in het leven. Hun...
Geplaatst op 16 jul 2019

Nieuws van Steunpunt Bijbelstudie

Ik ga op reis en ik neem mee … De koffer al vol? Geen nood, onderstaande bagage kan er vast nog wel bij! Bijbelstudie-app Er is weer een bijbelstudie vanuit Wegwijs geplaatst in de bijbelstudie-app van Opkijken.nl: Ja zeggen! – Ja zeggen! – Intro – Bijbelteksten...
Geplaatst op 11 jul 2019

Studiedagen en cursussen – PEP

Een selectie uit het actuele aanbod van Permanente Educatie Predikanten, theologen en kerkelijk werkers: 75 jaar Vrijmaking Gereformeerde theologie stroomopwaarts – 31 oktober 2019 | NIEUW Op 11 augustus 1944 las dr. Klaas Schilder de Acte van Vrijmaking of Wederkeer voor....
Geplaatst op 11 jul 2019

Nieuws van Steunpunt Liturgie – Vooruitkijken

Liturgie Diaconaal – Lied van de Maand 2019-2020 Vooruitkijken (1): In 2019-2020 hebben alle liederen op het rooster Lied van de Maand iets te maken met diaconale aspecten van een kerkdienst. Als je dit rooster gaat volgen, zul je ontdekken dat dit veel verder gaat dan...
Geplaatst op 09 jul 2019

Bijbellezen in vakantieritme

Het vakantieleesplan 2019 van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) heeft een rustig ritme en een persoonlijke insteek. In plaats van 1 op 1 – één dag stilstaan bij één bijbelgedeelte – is er een ritme van 3 op 1: drie dagen je verdiepen in één bijbeltekst. De teksten zijn...
Geplaatst op 09 jul 2019

Actie vakantietas

Actie vakantietas geeft bijna 10.000 kinderen vakantiepret –  Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Wanneer in de zomervakantie klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter. Kerk in Actie organiseert aan het begin...
Geplaatst op 09 jul 2019

Onderweg – Basaal leven

In de vakantieperiode is er de gelegenheid om rust te nemen, te genieten van  rustmomenten en bezig te zijn met de kleine dingen. De kleine dingen als gave van God. De ervaring met de kleine dingen in de vakantieperiode relativeert de ‘belangrijke’ bezigheden in de rest van het...
Geplaatst op 06 jul 2019

Kerkbode – Hand van God

De nieuwste kerkbode van Groningen, Fryslan en Drenthe is uit. Het thema is: Hand van God Gerrit en Johanna De bijdrage van Jan Kuiper gaat in op het zevende gebod, waar staat: Pleeg geen overspel. Door de eeuwen heen is dat gebod uitgelegd in bijv. de Catechismus, waar staat dat...
Geplaatst op 05 jul 2019