Menu

Gereformeerd Kerkboek 2017 aan de slag

Het Gereformeerd Kerkboek 2017 is een identiteitsbundel voor de GKv. Het is een boek met belijdenissen, gebeden, teksten en liederen. Vooraan staan alle psalmen, het past bij onze identiteit dat we die willen blijven zingen. Ter kennismaking, voor o.a. jongeren, zijn een paar...
Geplaatst op 17 jan 2018

Paasnummer Leven.nu

Het nieuwe Paasnummer van leven.nu is verschenen. Dit jaar als een handzaam miniboekje, met korte teksten rond het thema ‘Gods plan’. U kunt het boekje doorbladeren of bestellen op deze site: www.leven.nu. Een nieuwe Paas-uitgave van leven.nu: een piepklein en handzaam miniboekje...
Geplaatst op 17 jan 2018

Het actuele aanbod – PEP

Het actuele aanbod: Training Overtuigend spreken start 19 januari 2018 Communicatietraining voor predikanten Genieten van verscheidenheidstart 28 februari 2018 (Individuele) Training Overtuigend spreken Een gemeenteabonnement op Weetwatjegelooft.nl Predikant & Praktijk....
Geplaatst op 16 jan 2018

Nieuw Gereformeerd Kerkblad

In Kerkelijk Leven schrijft Rutger Heij dat het sola scriptura geen einde maakt aan de kerkelijke discussies. Zelfs met het volgen van enkel de Schrift kunnen de meningen uiteen lopen, zie bijvoorbeeld de discussie vorig jaar over de vrouw in het ambt. De Schijnwerper belicht de...
Geplaatst op 16 jan 2018

Veertigdagenkalender Tear

‘Wortel schieten’ thema van negende veertigdagenkalender Tear – Ontwikkelingsorganisatie Tear geeft voor de negende keer een veertigdagenkalender uit. Met de kalender wil Tear christenen helpen om bewust naar Pasen toe te leven en bewust in het leven te staan. Nadat een...
Geplaatst op 16 jan 2018

Christenen komen uit de kist, ook op het werk

Christenen hebben zorg voor de schepping, bekommeren zich om hun medemens en zetten zich in voor ‘recht en gerechtigheid’. Ze zoeken de vrede voor hun bedrijf en willen tot zegen zijn, zoals in Jeremia 29:7. Steeds meer christenen ontdekken daarbij dat hun geloof alles te maken...
Geplaatst op 12 jan 2018

Koningin Máxima bezoekt TijdVoorActie

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft donderdagochtend 11 januari een werkbezoek gebracht aan Stichting TijdVoorActie. TijdVoorActie inspireert en activeert jongeren in verschillende steden om zich in te zetten voor hun stad en begeleidt hen bij het opzetten van een jongeren...
Geplaatst op 12 jan 2018

Gratis app Mijn Bijbel

NBV en BGT offline lezen met app Mijn Bijbel – Het NBG heeft de gratis app Mijn Bijbel gelanceerd. Met de app kan iedereen in zes vertalingen de Bijbel lezen, waaronder de Bijbel in Gewone Taal (BGT) en Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). De vertalingen zijn downloadbaar en...
Geplaatst op 12 jan 2018

Ranglijst Christenvervolging 2018

Het zichtbare geweld tegen christenen nam vorig jaar toe. Ruim 3000 christenen werden omgebracht vanwege hun geloof. In 2016 ging het om 1207 slachtoffers. Dat blijkt uit de onlangs verschenen Ranglijst Christenvervolging 2018 van Open Doors, een organisatie die wereldwijd opkomt...
Geplaatst op 11 jan 2018

Hart voor de kerkdienst

De nieuwe kerkbode van Groningen, Fryslan en Drenthe is uit. Het thema is: Hart voor de kerkdienst. Geloven te midden van ongeloof –  Ds. Rurger Heij schrijft heeft samen met jongeren vier strategieën ontwikkeld om in Jezus te blijven geloven, ook als anders-gelovigen of...
Geplaatst op 10 jan 2018