Menu

Strategische samenwerking tussen Schrijvers voor Gerechtigheid en Micha NL

Voor de uitgave van de nieuwe cd ’Licht Aan’ bundelen Micha Nederland en Schrijvers voor Gerechtigheid de krachten. Het nieuwe album, dat eind maart 2014 verschijnt, past perfect bij de doelstelling van Micha Nederland, die Nederlandse kerken en organisaties wil helpen om ’recht...
Geplaatst op 06 feb 2014

Collectedoelen voor biddag 2014

Elk jaar worden een aantal concrete doelen voorgesteld voor de collecte op biddag voor gewas en arbeid. Op deze dag staan we stil bij onze afhankelijkheid van God. Daarnaast worden we ons bewust van Gods rijke zegen. Daarmee kunnen wij anderen weer tot zegen zijn. Bijvoorbeeld...
Geplaatst op 05 feb 2014

Synode verkiest ds. P. L. Voorberg tot preses

“De Generale Synode is een belangrijke vergadering waarin alle kerken en alle kerkleden aanwezig zijn, ook u / jij!”, zegt de nieuwe voorzitter van de synode, ds. Paul Voorberg uit Emmeloord, “Het is echt niet: ze zoeken het maar lekker uit in Ede… nee, ik hoop...
Geplaatst op 01 feb 2014

Verslag Bidstond Synode

“Als je je verdiept in de onderwerpen van de synode dan denk je: nou, de hulp van God is hard nodig!” zei een bezoeker voorafgaand aan de bidstond. En daarom begon ds. van Leeuwen met de woorden van psalm 65: U komt de lof toe! en: Ontzagwekkend is uw antwoord, u doet recht en...
Geplaatst op 31 jan 2014

De SSRO heeft een nieuwe voorzitter

Annelies van der Kolk heeft het stokje overgenomen van Jan Krol en is de nieuwe voorzitter van de SSRO. Annelies heeft veel bestuurlijke ervaring op gedaan o.a. als waarnemend burgemeester van Harderwijk en vervolgens Westervoorde. Daarnaast is zij door haar werk binnen de...
Geplaatst op 27 jan 2014

De nieuwste kerkbode van Groningen, Fryslan en Drenthe is uit

Het begrip duurzaamheid is zoveel gebruikt dat het zelf alweer bijna versleten is. Maar er is een algemeen groeiend bewustzijn dat we maar niet zomaar de natuur kunnen uitputten, andere mensen mogen uitpersen of dieren behandelen als enkel handelsgoederen. Duurzaamheid in de...
Geplaatst op 25 jan 2014

Januarinummer Nader Bekeken: Synode als forum?

De Nationale Synode van Dordrecht wordt ook wel Protestants Forum genoemd, en dat is veelzeggend, aldus ds. Kees van Dijk. Hoe spreekt de Schrift over eenheid? Verder in de Kroniek: het lijkt een spannend jaar te worden voor de kerken. Nog deze maand wordt de generale synode te...
Geplaatst op 24 jan 2014

Crisis in Zuid-Sudan

In Zuid-Sudan komen de mensen steeds meer in het nauw te zitten terwijl de vredesbesprekingen in Addis Abeba nog geen resultaat hebben opgeleverd. Noodhulpteam van Medair helpt groeiend aantal mensen die door de crisis in Zuid-Sudan zijn getroffen. “In de korte tijd sinds de...
Geplaatst op 21 jan 2014

Dominee Simon van Kol ba’Midbar in Nederland

Van D.V. 17 tot 27 januari 2014 bezoeken ds. Antony Simon en zijn vrouw Nederland, vanuit de Kol ba’Midbar gemeente te Jeruzalem. Zij komen op uitnodiging van Yachad, de gereformeerd-vrijgemaakte organisatie voor ondersteuning van de evangelieverkondiging aan het Joodse volk....
Geplaatst op 20 jan 2014

Het Praktijkcentrum en Christianity Explored

Het Praktijkcentrum is een samenwerking aangegaan met Stichting Proclama en de Vuurbaak m.b.t. het materiaal van Christianity Explored. Het betreft een bijeenkomst,  – een introductieprogramma voor Christianity Explored- ,voor GKV predikanten en kerkelijk werkers. En...
Geplaatst op 14 jan 2014