Menu

Gewoon anders bijbellezen bij Opkijken.nl

“Ik vind Bijbellezen moeilijk en snap er vaak niks van”, zegt Linda en ze schuift wat ongemakkelijk heen en weer. “Ook al is Jezus mij vriend, ik twijfel vaak.” Door haar licht verstandelijke beperking voelt zij zich anders en ze zegt: “Soms denk ik: mag ik er wel zijn?”...
Geplaatst op 05 sep 2019

Bijbelzondag 2019: ‘Ik wens jou …’

Op 27 oktober is het Bijbelzondag. Honderden kerken vieren hun dankbaarheid voor de Bijbel, die hier vrij en in begrijpelijke taal beschikbaar is. Het thema is dit jaar: ‘Ik wens jou …’. Voorafgaand wordt een wensen-estafette georganiseerd, die eindigt in Moldavië. Het Nederlands...
Geplaatst op 05 sep 2019

Bouw de kerk in Syrië weer op

Herstel de kerken in Syrië, dan komen mensen eerder terug. Daar zijn kerkleiders in het land van overtuigd: ¨De kerk is het hart van onze gemeenschap. Juist die gemeenschap geeft mensen hoop en vertrouwen in de toekomst.¨ Kerk in Actie start een campagne om zeker twintig...
Geplaatst op 05 sep 2019

Bestellen materiaal Week van gebed

Van 19 t/m 26 januari vindt de jaarlijkse Week van Gebed voor de eenheid plaats. Het thema luidt ‘Buitengewoon’, en is ontleend aan Handelingen 28: 2. Veel materiaal is al beschikbaar: liturgiecommissies willen vaak tijdig met de voorbereiding beginnen. Bij de Raad van Kerken...
Geplaatst op 05 sep 2019

Onderzoek Praktijkcentrum inzake Man Vrouw in de Kerk

Ontvangst Synodebesluiten Man Vrouw en Ambt: resultaten onderzoek bekend. 145 scriba’s hebben in maart/april 2019 een uitgebreide vragenlijst ingevuld. Dit is een respons van 55%. Hun antwoorden zijn nu door medewerkers van het Praktijkcentrum verwerkt in een Rapport. · Hoe het...
Geplaatst op 04 sep 2019

Woord en Daad en GZB trekken samen op

Woord en Daad en GZB trekken samen op om de allerarmsten te bereiken. Afgelopen week waren de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) en Stichting Woord en Daad samen met kerken en NGO’s uit Centraal Amerika en Colombia bijeen in Nicaragua voor een driedaagse conferentie. Tijdens deze...
Geplaatst op 03 sep 2019

Nu te zien op Beleefmee.nl

DENK EENS MEE… Wat wilde u worden van beroep? Brandweerman, piloot, juffrouw of dominee… wat wilde u worden? Zijn dromen waargemaakt of hebt u uw kans niet gegrepen? Of, zoals in deze aflevering van Denk eens mee… opgemerkt wordt: zijn u kansen onthouden door de tijd waarin u...
Geplaatst op 03 sep 2019

Kerkbode van het Noorden – Aanstekelijk

De nieuwste kerkbode van Groningen, Fryslan en Drenthe is uit. Het thema is: Aanstekelijk! Vrij van dogma’s? De website dogmavrij.nl is een website van kerkverlaters voor kerkverlaters. Het artikel geeft tips voor het gesprek met kerkverlaters. Hierbij komt de vraag op: Als...
Geplaatst op 03 sep 2019

Onderweg – Ga je als kerk voor binnen of voor buiten?

In dit nummer (OnderWeg jaargang 5 nummer 16) wordt nagedacht over de spanning die we als gemeente kunnen voelen rondom het delen van evangelie. We willen het evangelie wel handen en voeten naar buiten geven, maar zijn zo druk met interne zaken dat er amper ruimte en tijd voor...
Geplaatst op 31 aug 2019

Informatieavonden over de concept-kerkorde

In het herenigingsproces van NGK en GKv wordt door een werkgroep gewerkt aan een nieuwe kerkorde voor het nieuwe kerkverband. In dat document wordt vastgelegd hoe we als kerken en kerkleden met elkaar omgaan, op elkaar toezien en voor elkaar zorgen. Een eerste versie van de...
Geplaatst op 28 aug 2019