Menu

Bajesagenda

bajesagendaDe pastorale Bajesagenda geeft steun en houvast aan gedetineerden.

Jaarlijks maakt Ark Mission een pastorale agenda voor gevangenen in ons land en voor Nederlanders die in het buitenland in de cel zitten. De Bajesagenda bevat onder andere bijbelteksten, gebeden, een bijbelleesrooster en uitleg over het christelijk geloof. Daarnaast bevat de agenda gedichten, tekeningen van gedetineerden en informatie over nazorginstanties. De agenda wordt vaak gebruikt om nieuws van het thuisfront in te noteren, afspraken vast te leggen en foto’s van de kinderen in te bewaren. De agenda geeft houvast. Bovenal wil deze agenda gevangenen steun bieden vanuit woorden van God.

De agenda wordt verspreid via predikanten en pastores van het Protestant en Rooms-Katholiek Justitiepastoraat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De Bajesagenda bestaat al 30 jaar;2016 is dus het Jubileumjaar van de Bajesagenda!Over de hele periode zijn er al meer dan 950.000 exemplaren gedrukt. De editie 2017 verschijnt in een oplage van 23.000 stuks.

Getuigenissen in de Bajesagenda
Jaarlijks worden in de agenda een paar verhalen geplaatst waarin gevangenen getuigen hoe de kracht van God hun leven heeft veranderd
Lees de verhalen van Jacco uit de agenda van 2016, Henk (2015), Johan (2014) en Miranda(2013).

Steun
Ark Mission ontwikkelt en financiert deze agenda al 30 jaar. Door bezuinigingen op de geestelijke verzorging onder gevangen wordt het belang van de agenda steeds groter. Help ons om jaarlijks deze agenda te blijven uitgeven. Voor € 30 kunt u 15 gedetineerde mannen en vrouwen een pastorale agenda schenken. Doneren kan hier.

Tip voor kerken en organisaties
Sponsor met uw kerk of organisatie de agenda’s die nodig zijn voor een gevangenis in uw omgeving. Het aantal kunt u opvragen via een mailtje naar info@arkmission.nl. Of bel 020 4802981.

Partners
Partners van Ark Mission bij pastorale toerusting onder gevangenen: het  Justitiepastoraat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,  Epafras, Exodus en  Gevangenenzorg Nederland.

Bajesagenda  te koop
De Bajesagenda is in beperkte mate exclusief te koop bij Ark Mission. Vul het bestelformulier in en u krijgt een agenda thuisgestuurd. Bestelt u vanuit het buitenland, wilt u ons dan vooraf mailen?
Ark Mission