Menu

Bed, bad en brood voor alle ongedocumenteerden

Het Comité van Ministers reageerde vorige week met een resolutie op de uitspraak van het Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa naar aanleiding van een klacht ingediend door de Europese kerken, waaronder de Protestantse Kerk. Daarin wordt gesteld dat Nederland bed, bad en brood moest bieden aan ongedocumenteerden.

Het Comité van Ministers onderstreept de uitspraak van het Comité voor Sociale Rechten en wacht een verslag af waarin Nederland rapporteert over de stappen die zij zet. Geesje Werkman van Kerk in Actie – één van de drijvende krachten achter de klacht- roept de Nederlandse overheid op haar huiswerk snel te doen. “De uitspraak onderstreept het eerdere oordeel. Ook ongedocumenteerden hebben recht op bed, bad en brood. Ik roep de Nederlandse overheid op hier ruimhartig gehoor aan te geven. Mensen verdienen het niet om op straat te slapen, zoals deze week nog in Amsterdam.”

Uitspraak ECSR
Op 10 november 2014 werd de uitspraak van 1 juli 2014 van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) gepubliceerd. In deze uitspraak wordt geconcludeerd dat Nederland mensenrechten schendt door mensen zonder verblijfsrecht uit te sluiten van basale hulp.

Hoewel het Comité erkent dat overheden zelf mogen bepalen wie tot haar grondgebied worden toegelaten is het Comité unaniem van oordeel dat Nederland het Europees Sociaal Handvest schendt door mensen zonder verblijfsrecht uit te sluiten van basisvoorzieningen zoals onderdak, eten en kleding. Onderdak, voedsel, water en kleding zijn minimumvereisten om te overleven en daarom nauw verbonden aan het recht op leven en cruciaal voor de eerbiediging van de menselijke waardigheid van ieder mens.

Hulp om te overleven mag niet afhankelijk worden gemaakt van het bezit van de juiste verblijfspapieren. Het gebrek eraan maakt je immers niet minder een mens met basale levensbehoeften. Een duidelijk oordeel waar Nederland direct mee aan de slag zou kunnen.

Bijlage Achtergronden & gerechtelijke besluiten en ontwikkelingen
Kerk in Actie 2014