Menu

Bemoedigingsboekjes

In de moeilijke momenten van het leven zoeken mensen hoop en houvast. Wij gunnen iedereen nieuwe hoop. Daarom willen wij een serie bemoedigingsboekjes maken, om mensen in een crisis in aanraking te brengen met de liefde van God. Helpt u mee?

Juist in de worsteling die mensen kunnen ervaren in hun leven, staan ze open voor verandering of zijn ze op zoek naar hoop en houvast. Wij willen in het najaar van 2018 vier bemoedigingsboekjes ontwikkelen om mensen op een laagdrempelige manier in aanraking te brengen met de liefde van God. Deze boekjes zullen worden geschreven door ervaringsdeskundigenHieronder vertellen de auteurs kort waarom ze deze boekjes schrijven:

Christien Korf: ‘Ik ben ziek’
Mijn wereld stond lange tijd op zijn kop door de ziekte van onze zoon en ik zocht wanhopig naar een strohalm om aan vast te houden. Ik schrijf dit boekje om anderen in eenzelfde proces te bemoedigen en om uit te dragen dat Gods liefde en trouw dieper gaat dan al jouw angst, verdriet en twijfel. Ondanks al jouw vragen is Hij erbij.

Lianne Post: ‘Ik zie het niet meer zitten’ – bij depressie
Wanneer het niet goed met je gaat kun je je heel alleen voelen – alsof je de enige bent, alsof er iets mis is met je. Daarom hebben we het er soms maar niet over als we ons somber voelen en het niet meer zien zitten. In dit boekje wil ik dat taboe graag doorbreken en laten zien dat je er mag zijn. Je bent kostbaar en je staat er niet alleen voor, hoe diep je dalen ook zijn. God is bij je.

Henk Fonteyn: ‘Ik heb verdriet’ – bij rouw en loslaten
De Duitse kunstenares Käte Kollwitz verloor in de gruwelijke loopgravenoorlog in de Vlaamse Westhoek haar zoon Peter, slechts achttien jaar oud. Na de oorlog ontwierp ze de beeldengroep ‘Treurend Ouderpaar’, die heden ten dage te vinden is op de Duitse erebegraafplaats te Vladzlo. Deze afbeelding is voor mij het uitgangspunt voor het schrijven van een boekje over de ‘vele soorten van verdriet’, over afstand doen, scheiden en afgesneden zijn.

Helene Akkerman: ‘Ik voel me alleen’ – bij eenzaamheid
Als psychologe krijgt Helene Akkerman dagelijks in de praktijk te maken met eenzaamheid. Ze zegt: ‘God heeft ons geschapen met een honger naar relaties, een relatie met Hem en met anderen. We kunnen niet gelukkig zonder verbonden te zijn met anderen.’ Als schrijfster biedt ze troost en wil ze de lezer aanmoedigen te leven in verbondenheid met anderen.

Helpt u mee om de serie bemoedigingsboekjes mogelijk te maken?
Met uw bijdrage geeft u hoop als het leven tegenzit. U kunt online uw gift overmaken of doneren door een bedrag over te maken op NL16 INGB 0000 0488 14 t.n.v. Stichting Ark Mission onder vermelding van ‘Bemoedigingsboekjes Ark Mission’. 

Zelf een boekje ontvangen wanneer het beschikbaar is? We verwachten de boekjes in het najaar. Ook u kunt ze dan bestellen via onze website.