Kerkorde, regelingen en modellen

Hieronder vindt u de kerkorde in zijn geheel, zoals vastgesteld door de generale synode van Ede (2014) en nadien gewijzigd door de generale synode van Meppel (2017) en die van Goes (2020).

In het menu rechts staan de afzonderlijke hoofdstukken A tot en met H van de kerkorde, en de diverse regelingen en modellen. Ook kunt u daar de uitspraken vinden die de generale synode van Meppel (2017)  gedaan heeft in beroepszaken. Met vragen en opmerkingen kunt u terecht bij het deputaatschap kerkrecht, e-mail: kerkrecht@gkv.nl.

Kerkorde-van-de-Gereformeerde-Kerken-in-Nederland-na-wijziging-GS-2017-en-GS-2020