Kerkorde

Hieronder vindt u de kerkorde in zijn geheel, zoals vastgesteld door de generale synode van Ede (2014) en nadien gewijzigd door de generale synode van Meppel (2017).

Rechts staan de afzonderlijke hoofdstukken A tot en met H, en de diverse regelingen en modellen. Ook kunt u daar de uitspraken vinden die de generale synode van Meppel (2017)  gedaan heeft in beroepszaken. Met vragen en opmerkingen kunt u terecht bij het deputaatschap kerkrecht, e-mail: kerkrecht@gkv.nl.

Kerkorde-van-de-Gereformeerde-Kerken-in-Nederland-na-wijziging-GS-2017-1