Bibliotheek

Aan dit onderdeel wordt geregeld materiaal toegevoegd.

Hebt u tips of vragen? Mail naar webredactie@gkv.nl.

  • Toon artikelen in

Synode
Generale Synode Goes – 2020

Acta De Acta van de synode van Goes bevatten alle besluiten die genomen zijn, plus het rapport van de commissie revisieverzoeken man/vrouw en ambt en het bijbehorende aanbiedingsrapport. Als u het bestand opent, kunt u in de inhoudsopgave het onderwerp/de onderwerpen selecteren en aanklikken waarin u geïnteresseerd bent. U komt dan automatisch op de juiste […]

Synode
Generale Synode Meppel – 2017

Acta GS Meppel 2017 Beleidsrapporten GS 2017 Jaarrapporten GS 2017 Besluitenfolder synode Meppel

Synode
Generale Synode Ede – 2014

Acta GS Ede 2014-2015 Besluiten GS Ede Beleidsrapporten GS 2014  

Toerusting
In verwachting: Advent. Thema OnderWeg december 2022

Bram Beute neemt in het themagedeelte de aftrap met zijn beschouwing. Hij laat zich hierin inspireren door de evangelist Lucas. Advent is je voorbereiden op Kerst, op de komst van Christus in deze wereld. Hoe doe je dat? Lees hier het hele artikel. Het wonder van nieuw leven dwingt je tot radicale overgave. Jannet de […]

Opinie Toerusting
Gods Woord: munitiearsenaal of voedingsbron – thema Nader Bekeken december 2022

In het decembernummer van het tijdschrift Nader Bekeken schrijft ds. Bart van Egmond: Kerkstrijd – goede kans dat je je als lezer van dit blad daarin verwikkeld voelt, of daarin verwikkeld bent geweest. Je hebt moeite met de koers van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Misschien ben je in discussie met je kerkenraad en heb je […]

Opinie Toerusting
De regie in de kerk – thema Nader Bekeken november 2022

In het novembernummer van het tijdschrift Nader Bekeken schrijft ds. Jan Wesseling over de manier van werken van de Regiegroep Hereniging en de Werkgroep Toekomstige Kerkorde: De fusie tussen GKv en NGK nadert met rasse schreden. In dat proces spelen de Regiegroep (RG) en de Werkgroep Toekomstige Kerkorde (WTK) een sleutelrol. Feitelijk alles loopt via […]

Opinie Toerusting
Wacht u voor wolven – thema Nader Bekeken oktober 2022

In het oktobernummer van het tijdschrift Nader Bekeken schrijft ds. Harry Wendt over de concept-kerkorde van de toekomstige Nederlandse Gereformeerde Kerken. In zijn ogen biedt die wel veel ruimte voor afwijkende meningen, maar heeft ze erg weinig oog voor het weren van dwaling. Download hier het artikel. Lees hier meer over dit nummer van Nader […]

Toerusting
Waarom bidden wij niet méér?

Waarom bidden jullie niet méér? Deze indringende vraag van christenen uit andere culturen laat ons niet los. Ook de Bijbel schetst ons gelovigen en gemeenschappen bij wie het bidden centraal staat. Zowel in de smeekbede als in de lofprijzing, zowel individueel als gezamenlijk. Dat roept de vraag op die we als titel aan dit nummer […]

Toerusting
Voorbij woorden – zintuiglijk geloven. Thema Special OnderWeg oktober 2022

Dovenpastor Hendrik Stevens (1998) is doof geboren. Hij spreekt op het eerste gehoor als ieder ander. Toen hij drie jaar was kreeg hij zijn eerste cochleair implantaat, waarna hij heeft leren praten. Toch ontwikkelt het gesprek zich tot een ontmoeting van twee heel verschillende manieren van spreken en beleven. Doof-zijn is niet alleen medische beperking, […]

Opinie Toerusting
Populistisch cultuurchristendom – thema Nader Bekeken september 2022

In het septembernummer van het tijdschrift Nader Bekeken schrijft Balten Pieter Hagens over rechts-conservatief denken. Download hier het artikel. Lees hier meer over dit nummer van Nader Bekeken.  

Opinie Toerusting
Opdat wij niet vergeten – thema Nader Bekeken mei 2022

In het meinummer van het tijdschrift Nader Bekeken schrijft ds. Henk Drost over de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Lees hier het volledige artikel. Een overzicht van de inhoud van dit nummer vindt u hier.  

Opinie Toerusting
Oorlog en ideologie – thema Nader Bekeken april 2022

In het aprilnummer van het tijdschrift Nader Bekeken schrijft Erik van Alten over de oorlog in Oekraïne: Bijna 1.200 Oekraïners, onder wie vrouwen en kinderen, zijn reeds gestorven. Er dreigt een humanitaire crisis te ontstaan. En intussen zegt Rusland: ‘We willen geen oorlog, maar we hebben geen andere keus…’ Is deze bewering uit de mond […]

Opinie Toerusting Verkondiging
Gods scheppend spreken – thema Nader Bekeken maart 2022

In het maartnummer van het tijdschrift Nader Bekeken interviewt ds. Henk Drost zijn collega ds. Marten de Vries. Lees hier het volledige artikel. Een overzicht van de inhoud van dit nummer vindt u hier.  

Coronadossier

KerkPunt en Steunpunt Kerkenwerk hebben n.a.v. de persconferentie van 15 februari jl. deze informatie op hun website gezet: Corona: grote stappen naar een open samenleving Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken publiceerde deze richtlijnen, onder de titel Einde aan beperkende maatregelen. Voor uitgebreidere informatie kunt u ook de website van de Christelijke Gereformeerde Kerken bezoeken; klik […]

Opinie Toerusting Verkondiging
Gender en identiteit- thema Nader Bekeken februari 2022

In het februarinummer van het tijdschrift Nader Bekeken schrijft mw. Ida Slump-Schoonhoven over Van ‘geslacht’ naar ‘gender’. Lees hier het volledige artikel. Een overzicht van de inhoud van dit nummer vindt u hier.