Bibliotheek Diaconaat

Het evangelie leven door dienen, delen en doen

Op dit moment verwijzen we voor blogs, artikelen en ander materiaal over diaconaat nog naar de website van het Diaconaal Steunpunt.