Bibliotheek

Coronadossier

Diverse organisaties verstrekken informatie over de huidige maatregelen en hoe kerken zich daartoe verhouden.

KerkPunt en Steunpunt Kerkenwerk hebben n.a.v. de persconferentie van 15 februari jl. deze informatie op hun website gezet:

Corona: grote stappen naar een open samenleving

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken publiceerde deze richtlijnen, onder de titel Einde aan beperkende maatregelen.

Voor uitgebreidere informatie kunt u ook de website van de Christelijke Gereformeerde Kerken bezoeken; klik hier.