Rubriek 'Actueel' in Nader Bekeken, januari 2022

Binnen het kerkverband van de GKv is de afgelopen jaren op allerlei manieren ontkend dat er sprake is van een andere manier van bijbellezen. Een duidelijk voorbeeld is de synode van Goes. Dat er nu ruimte geboden wordt aan vrouwelijke ambtsdragers zou niet het resultaat zijn van nieuwe hermeneutiek; er zou slechts sprake zijn van een gewijzigde uitleg, zo zeggen de Acta.

In het januarinummer van het tijdschrift Nader Bekeken schrijft ds. Pieter Boonstra over Nogmaals oude of nieuwe hermeneutiek. Lees hier het volledige artikel.

Een overzicht van de inhoud van dit nummer vindt u hier.