Bibliotheek OpinieToerusting

De regie in de kerk – thema Nader Bekeken november 2022

In het novembernummer van het tijdschrift Nader Bekeken schrijft ds. Jan Wesseling over de manier van werken van de Regiegroep Hereniging en de Werkgroep Toekomstige Kerkorde: De fusie tussen GKv en NGK nadert met rasse schreden. In dat proces spelen de Regiegroep (RG) en de Werkgroep Toekomstige Kerkorde (WTK) een sleutelrol. Feitelijk alles loopt via de trechter en de zeef van dit kleine, selecte gezelschap. Vanuit drie gezichtspunten wil ik dat belichten. De drie onderdelen zijn goed afzonderlijk te lezen.’

Download hier het artikel.