Een ander fundament

De synode van Goes heeft op 5 september jl. besloten dat het mogelijk blijft om zusters tot de ambten te roepen. Zij deed dat op basis van het rapport 'Elkaar van harte dienen' en het aanbiedingsrapport met
antwoorden op de revisieverzoeken, allebei geschreven door de synodecommissie die daarvoor de opdracht had gekregen.

Ds. Bart van Egmond betoogt in het oktobernummer van Nader Bekeken dat de synode door dit besluit de grondslag van het kerkverband fundamenteel heeft aangetast. Lees hier zijn artikel.