Rubriek 'Actueel' in Nader Bekeken, februari 2022

De ‘Dikke van Dale’ meldde onlangs dat de nieuwe editie genderinclusief wordt. Alle ‘de-woorden’ die een persoon aanduiden, maar die niet per se verwijzen naar een biologisch geslacht, worden voorzien van m, v, én de genderneutrale x. Bijvoorbeeld: de minister, de voetballer, de held, de bakker of de crimineel. Volgens Van Dale is dit het gevolg van de veranderende opvattingen in de samenleving. Steeds meer mensen bedienen zich van genderinclusieve mogelijkheden.

In het februarinummer van het tijdschrift Nader Bekeken schrijft mw. Ida Slump-Schoonhoven over Van ‘geslacht’ naar ‘gender’. Lees hier het volledige artikel.

Een overzicht van de inhoud van dit nummer vindt u hier.