Bibliotheek Synode

Generale Synode Goes – 2020

De synode van Goes is geopend op 16 november 2019. Vanwege de coronamaatregelen werd het plenaire vergaderwerk in het voorjaar van 2020 stilgelegd. Het plan is om begin september 2020 weer van start te gaan.

Voor al het materiaal van de synode van Goes verwijzen we naar www.lv-gs2020.nl. U vindt daar rapporten, verslagen en de voorlopige agenda.