Bibliotheek Synode

Generale Synode Goes – 2020

De synode van Goes is geopend op 16 november 2019. De voortgang van het werk is behoorlijk gehinderd door de coronamaatregelen. Inmiddels is het reguliere werk afgerond en wacht alleen nog de bespreking van de conceptkerkorde voor de nieuw te vormen kerkgemeenschap (hereniging NGK/GKv).

Voor al het materiaal van de synode van Goes verwijzen we naar www.lv-gs2020.nl. U vindt daar rapporten, verslagen en besluiten