Rubriek 'Actueel' in Nader Bekeken, juli/augustus 2021

Er is sprake van een crisis in het bijbellezen. Dat heeft alles te maken met het steeds groter wordende conflict tussen wat de Bijbel zegt en wat in de maatschappij gemeengoed is. Of het nu gaat om evolutie, gender en seksualiteit, of de positie van man en vrouw, datgene wat wetenschappers zeggen en als onderzoeksresultaten presenteren, staat vaak haaks op de Bijbel. De crisis is des te heftiger doordat de lobby om te denken zoals iedereen denkt, zo sterk is.

In het juli/augustusnummer van het tijdschrift Nader Bekeken schrijft ds. Pieter Boonstra over de crisis in het Bijbellezen. Lees hier het volledige artikel.

Een overzicht van de inhoud van dit nummer vindt u hier.