Bibliotheek Opinie

Klimaatverandering en christelijk handelen

Wie schrijft over de gevolgen van menselijk handelen voor het milieu en dan met name voor het klimaat,
kan per definitie rekenen op kritiek, ook van orthodox christelijke zijde. Formeel belijden alle (orthodoxe)
christenen dat God de mens niet alleen de opdracht heeft gegeven om de aarde te bouwen, maar ook
om die te bewaren. Maar ze hebben onderling fundamenteel verschillende overtuigingen als het gaat om de bijdrage van de mens aan de leefbaarheid van deze aarde.

In het februarinummer van het tijdschrift Nader Bekeken schrijft dr. ir. Wim de Vries, hoogleraar aan de Leerstoelgroep Milieusysteemanalyse van Wageningen Universiteit, over milieuverontreiniging, klimaatverandering en de verantwoordelijkheid van christenen in dezen.

Lees hier het volledige artikel.