Bibliotheek Man/vrouw en ambt

Publicaties man/vrouw en ambt

Inhoudelijk rapport synodecommissie 2020.
De synode van Goes heeft op 5 september 2020 besluiten genomen over de revisieverzoeken en antwoorden geformuleerd op vragen vanuit de kerken, naar aanleiding van de besluiten van de synode van Meppel (2017, zie hieronder). Dit commissierapport ‘Elkaar van harte dienen’ diende als inhoudelijke grond bij die bespreking en besluitvorming.

Aanbiedingsrapport synodecommissie (2020)
In een tweede rapport verantwoordt de synodecommissie haar werkwijze en worden bezwaren en vragen gerubriceerd. Dit rapport bevat ook de concept-besluitteksten, waar de synode zich op 5 september 2020 heeft uitgesproken.

Besluiten van 5 september 2020
Het commissierapport Elkaar van harte dienen leidde ertoe dat de synode van Goes tot dezelfde conclusie kwam als haar voorganger: de Bijbel geeft ruimte voor vrouwelijke ambtsdragers. Tegelijk noemde de synode ook de visie dat de ambten alleen aan mannen zijn voorbehouden Bijbels.

Van het rapport Elkaar van harte dienen is ook een publieksvriendelijke versie gemaakt, met verwerkingsmateriaal. Deze brochure is geschikt voor de verdere bezinning op het onderwerp binnen gemeenten.

 

 

 

 

Acta synode van Meppel (2017).

Samen dienen. Rapport man, vrouw en ambt voor de synode van Meppel (2017). (Lees hier de samenvatting van dit rapport).

Aanvullend rapport bij hoofdstuk 5 van bovenstaand rapport.

Rapport: pijnpunten rond vrouw en ambt.

Toelichtende brief van het moderamen (2017)

Vragenbeantwoording door deputaten m/v en ambt (2017)