Publicaties man/vrouw en ambt

Over het onderwerp man/vrouw en ambt is in de loop der tijd veel gepubliceerd. In deze literatuurlijst vindt u een overzicht van een groot aantal publicaties.

Of ga direct naar

Acta synode van Meppel (2017).

Samen dienen. Rapport man, vrouw en ambt voor de synode van Meppel (2017). (Lees hier de samenvatting van dit rapport).

Aanvullend rapport bij hoofdstuk 5 van bovenstaand rapport.

Rapport: pijnpunten rond vrouw en ambt.

Toelichtende brief van het moderamen (2017)

Vragenbeantwoording door deputaten m/v en ambt (2017)