Bibliotheek Man/vrouw en ambt

Publicaties man/vrouw en ambt

Over het onderwerp man/vrouw en ambt is in de loop der tijd veel gepubliceerd. In deze literatuurlijst vindt u een overzicht van een groot aantal publicaties.

Of ga direct naar

Inhoudelijk rapport synodecommissie (2020).
De synode van Goes zal D.V. op 4 en 5 september a.s. besluiten nemen over de revisieverzoeken en antwoorden formuleren op vragen vanuit de kerken, naar aanleiding van de besluiten van de synode van Meppel (2017, zie hieronder). Het commissierapport ‘Elkaar van harte dienen’ is dienstbaar aan die bespreking en besluitvorming.

Aanbiedingsrapport synodecommissie (2020)
In een tweede rapport verantwoordt de synodecommissie haar werkwijze en worden bezwaren en vragen gerubriceerd. Dit rapport bevat ook de concept-besluitteksten, waar de synode zich op 4 en 5 september over zal uitspreken.

Acta synode van Meppel (2017).

Samen dienen. Rapport man, vrouw en ambt voor de synode van Meppel (2017). (Lees hier de samenvatting van dit rapport).

Aanvullend rapport bij hoofdstuk 5 van bovenstaand rapport.

Rapport: pijnpunten rond vrouw en ambt.

Toelichtende brief van het moderamen (2017)

Vragenbeantwoording door deputaten m/v en ambt (2017)