Bibliotheek Toerusting

Waarom bidden wij niet méér?

Het blad Dienst biedt concrete toerusting en ondersteuning aan werkers in de kerk, gericht op de dagelijkse praktijk van pastoraat, diaconaat, gemeentelijk functioneren en gemeenteopbouw.

Waarom bidden jullie niet méér? Deze indringende vraag van christenen uit andere culturen laat ons niet los. Ook de Bijbel schetst ons gelovigen en gemeenschappen bij wie het bidden centraal staat. Zowel in de smeekbede als in de lofprijzing, zowel individueel als gezamenlijk. Dat roept de vraag op die
we als titel aan dit nummer van Dienst meegeven: waarom bidden wij niet méér?

Bidden is voor velen niet gemakkelijk, maar het is belangrijk voor gelovigen en voor kerken! Daarom doen we in deze Dienst handreikingen om het gebedsleven te stimuleren en te verdiepen. We bidden dat dit nummer van Dienst mag bijdragen aan intensivering van het gebed in de gemeente! Te beginnen bij jou, als werker in de kerk.

 

Waarom bidden wij niet méér?