Bibliotheek OpinieToerusting

Wacht u voor wolven – thema Nader Bekeken oktober 2022

De concept-kerkorde van de te vormen NGK lijkt onvoldoende te beschermen tegen dwaalleer.

In het oktobernummer van het tijdschrift Nader Bekeken schrijft ds. Harry Wendt over de concept-kerkorde van de toekomstige Nederlandse Gereformeerde Kerken. In zijn ogen biedt die wel veel ruimte voor afwijkende meningen, maar heeft ze erg weinig oog voor het weren van dwaling.

Download hier het artikel.

Lees hier meer over dit nummer van Nader Bekeken.