Rubriek 'Actueel' in Nader Bekeken, november 2021

De kerk is per definitie internationaal. Dat was zo zelfs in het Oude Testament. Want het volk Israël had
de opdracht om een licht te zijn voor alle landen en volken, zodat mensen in de hele wereld de ware, levende God zouden gaan vertrouwen en dienen.

 In het novembernummer van het tijdschrift Nader Bekeken schrijft ds. Kim Bateau over De wereldwijde eenheid van Christus’ kerk en de ICRC. Lees hier het volledige artikel.

Een overzicht van de inhoud van dit nummer vindt u hier.