Rubriek 'Actueel' in Nader Bekeken, oktober 2021

De Werkgroep Toekomstige Kerkorde stelt een nieuw ondertekeningsformulier voor aan de generale synode van Goes, met het oog op de fusiekerk van GKv en NGK. Hoe moeten we dat formulier beoordelen en waarderen?

Waar verbind je je aan? In het oktobernummer van het tijdschrift Nader Bekeken schrijft ds. Bart van Egmond over het nieuwe ondertekeningsformulier dat de Werkgroep Toekomstige Kerkorde voorstelt voor de herenigde NGK/GKv. Lees hier het volledige artikel.

Een overzicht van de inhoud van dit nummer vindt u hier.