Menu

Bidden voor een beter klimaat

In Peru hebben leiders uit het christendom, de islam en het Jodendom een wake gehouden in aanloop naar de klimaatconferentie die daar deze week wordt gehouden.

Dan komen 195 landen bijeen in de Peruviaanse hoofdstad Lima voor de twintigste klimaatconferentie COP20. Daar moet het eerste volledige concept van een nieuw klimaatverdrag geproduceerd worden, dat in december 2015 in Parijs moet worden goedgekeurd.
Veruit de belangrijkste doelstelling in Lima is een concepttekst te schrijven voor het nieuwe klimaatverdrag. Over deze tekst wordt vervolgens onderhandeld tijdens de volgende klimaatconferentie in Parijs. Een andere belangrijke doelstelling is de invoering van het Groen Klimaatfonds; bedoeld om ontwikkelingslanden financieel te ondersteunen in hun klimaatbeleid. Dit fonds werd opgezet in 2010, maar is nog altijd niet in gebruik. Dit komt door onderlinge meningsverschillen over hoe dit fonds moet worden gefinancierd. De overige doelstellingen blijven beperkt tot het uitbreiden van eerder gemaakte afspraken en het promoten van de reeds geboekte resultaten.

De gelovigen kwamen in Lima bij elkaar om te bidden voor de wereldleiders zodat zij oplossingen vinden voor de klimaatverandering. Alle neuzen dezelfde kant op voor een akkoord, zal voor de landen moeilijk zijn. Maar China en de Verenigde Staten hebben eerder deze maand toezeggingen gedaan om hun luchtvervuiling te beperken. Dat is een krachtig signaal dat wereldwijde afspraken volgend jaar wellicht mogelijk maakt.