Menu

Bidden voor Nigeria

Onlangs laaide in Nigeria het geweld tussen de islamitische Fulani stam en de christelijke Tiv stam weer op, met verschrikkelijke gevolgen: aanvallen op kerken, tientallen christenen vermoord en in de afgelopen maanden zijn meer dan 200.000 christenen op de vlucht geslagen. Bij een bezoek aan onze Nigeriaanse zusterkerk, de NKST, door BBK deputaat Marike Blok, bleek dat het geweld ook onze zusterkerk in Nigeria treft. Zeker 35 predikanten van het kerkverband zijn gevlucht. De NKST vraagt ons dringend te bidden voor deze crisis.

Nongo u Kristu u i Ser u sha Tar (NKST)
De Nongo u Kristu u ken Sudan hen Tiv ‘kerk van Christus in de Sudan onder de Tiv’ is ontstaan door zendingswerk vanuit de Nederduits Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika. Later is dit werk overgenomen door de Christian Reformed Church (CRC) in de VS. De NKST werd in 1957 geïnstitueerd als zelfstandige kerk. In verschillende opzichten wordt nog nauw met de CRC samengewerkt.
De NKST bestaat uit zo’n 200 gemeenten en 2500 preekplaatsen en telt een 400.000 leden in Tivland. Het centrum van de kerk is gevestigd in Mkar, in de Benue provincie. Meer informatie.

Onze kerken hebben in de Kerkenorde afgesproken dat de Generale Synode zorgt voor de betrekkingen met kerken in het buitenland. Daarom wijst de Synode mensen aan om dat te doen en zij worden Deputaten BBK (= Betrekkingen Buitenlandse Kerken) genoemd. Meer over BBK.
BBK