Menu

Bidstond GS Goes 2020 live-uitzending

De live-uitzending is hier terug te zien.

Tussen januari en mei 2020 komen afgevaardigden uit de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt een aantal keer bijeen op de generale synode, de landelijke vergadering waar onderwerpen besproken en besluiten genomen worden die alle plaatselijke kerken aangaan. Goes is de gemeente die als samenroepende kerk haar naam verbindt aan deze synode. Tegelijk met de synode van Goes vergadert ook de landelijke vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken. De bedoeling is om, gezien de vergevorderde plannen voor hereniging, een deel van de onderwerpen en besluiten ook daadwerkelijk samen te behandelen.

D.V. op vrijdag 15 november zal er een bidstond plaatsvinden, waarin de afgevaardigden God om zijn zegen vragen over het werk dat voor hen ligt. In deze dienst in de Ontmoetingskerk in Goes, die om 19:30 begint, zal de voorzitter van de vorige synode, ds. M.H. Oosterhuis, voorgaan. Meer over deze bidstond kunt u hier lezen.

Wij verzoeken u vriendelijk om, indien van toepassing, deze informatie ook onder de aandacht van uw gemeenteleden te brengen.

Na de bidstond volgen een aantal weken van voorbereiding. Door middel van een (digitale) folder die u begin volgend jaar toegestuurd krijgt, zullen we een aantal onderwerpen van de synode voor het voetlicht halen. Die folder is bedoeld om onder uw gemeenteleden te verspreiden, bijvoorbeeld via het kerkblad. Aan elke gemeente zal ook een beperkt aantal papieren folders toegestuurd worden voor gemeenteleden die daar prijs op stellen.

Om u en uw gemeenteleden op de hoogte te houden van wat erop de synode van Goes gebeurt, zal eind oktober of begin november een website gelanceerd worden: www.lv-gs2020.nl, waar al het materiaal van de synode bij elkaar gebracht wordt. Er wordt ook gewerkt aan een aantal boeiende documentaires over belangrijke thema’s die op de synodeagenda staan. Tot aan de lancering van de nieuwe website kunt u alle informatie vinden op deze site, www.gkv.nl, (klik op de banner ‘synode 2020’). Als de synode eenmaal begonnen is, zijn via www.lv-gs2020.nl ook verslagen en journaals te vinden.