Menu

Bijbel in Gewone Taal: vertaalproject klaar

Het vertaalwerk aan de Bijbel in Gewone Taal is klaar. Deze week heeft het Nederlands Bijbelgenootschap de bestanden beschikbaar gesteld aan uitgeverij Royal Jongbloed in Heerenveen. De vertaling is afgerond binnen de geplande tijd.
BGT voorpub
Jaap van Dorp, vertaler bij het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en coördinator van de laatste fase van het vertaalproject, is tevreden: ‘We hebben hard moeten werken, maar we hebben onze deadline gehaald. Vooral de laatste maanden was de druk heel hoog, maar het is gelukt. Ook de laatste teksten konden we zorgvuldig afronden.’

Voor de Bijbel in Gewone Taal volgt nu de fase van vormgeving, druk- en zetproeven en uiteindelijk het drukwerk. In het najaar van 2014 is de Bijbel in Gewone Taal voor iedereen beschikbaar. Voor wie nu kennis wil maken met de Bijbel in Gewone Taal is er een voorpublicatie beschikbaar: Bijbel in Gewone Taal, de eerste teksten.

Planning gehaald
Een team van zo’n twaalf vertalers heeft de afgelopen zeven jaar gewerkt aan de Bijbel in Gewone Taal. Vooraf was een uitgebreid projectplan gemaakt, waarbij de kennis werd benut van eerdere vertaalprojecten, zoals de Nieuwe Bijbelvertaling. Rieuwerd Buitenwerf, algemeen directeur van het NBG: ‘Het is bij zulke grote projecten altijd spannend of de plannen ook haalbaar zijn. Maar het is ons gelukt om de vertaling precies op het geplande moment af te ronden. Daardoor komt er in 2014, het jubileumjaar van het NBG, een bijbel uit die voor iedereen leesbaar en begrijpelijk is. Een mooie kroon op 200 jaar werk in dienst van de Bijbel.’

De Bijbel in Gewone Taal
De Bijbel in Gewone Taal is een vertaling van de Bijbel in taal die iedereen begrijpt. Het is een vertaling van de hele Bijbel uit de bronteksten (Hebreeuws en Grieks). De Bijbel in Gewone Taal is duidelijk en toegankelijk. Er worden gewone woorden in gebruikt, de zinnen zijn helder en niet te lang. De tekst is duidelijk opgebouwd en de lay-out is overzichtelijk. Moeilijke beeldspraak wordt verduidelijkt. Door het gebruik van gewone taal is de tekst voor iedereen goed te begrijpen.
NBG
Jongbloed