Menu

Bijbelleesrooster en kalender Veertigdagentijd

Het bijbelleesrooster van het Steunpunt Liturgie voor de tijd Veertigdagentijd en Pasen is samengesteld aan de hand van Matteüs.
Matteüs verwijst in zijn evangelie met regelmaat naar het Oude Testament. Dit gegeven vormt uitgangspunt voor dit bijbelleesrooster. Want ook in de hoofdstukken over Jezus lijden en sterven gaan haakt Matteüs regelmatig bij het Oude Testament aan, om zo vanuit de Schriften belangrijke momenten uit Jezus’ gang in deze laatste dagen te verduidelijken. Vandaar dit thema:
Want er staat geschreven…
Het bijbelleesrooster volgt het evangelie naar Matteüs vanaf de intocht in Jeruzalem. Op deze dag en vervolgens op alle zondagen wordt verder gelezen uit het evangelie. In elk van deze passages wordt verwezen naar het Oude Testament en ook dat wordt gelezen. Uit de combinatie van deze twee ontrolt zich steeds een weekthema. Achtereenvolgens:
• Koning op een ezel
• In de Naam van de HEER
• In plaats van een rovershol
• De hoeksteen
• Wat denkt u over de Messias
• De herder gedood
• Tot op de bodem
• De weg van Christus Jezus
Dit bijbelleesrooster sluit aan bij de alternatieve lezingen uit het Oecumenisch Leesrooster van 2014. Het begint op 5 maart en eindigt op 25 april.
Kalender
Voor kinderen is er een Veertigdagenkalender verkrijgbaar:
Een wandeling over de muren van Jeruzalem
Die kalender is op verschillende manieren te gebruiken. Jonge kinderen kunnen iedere dag een stukje van de muren van Jeruzalem kleuren. Voor oudere kinderen zijn er iedere zondag en de Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag extra opdrachten waardoor de Jeruzalem beter leren kennen. Ouders kunnen aan de hand van die opdrachten en de Bijbelteksten die er bij staan trouwens ook vertellen over wat er op die plaats te zien is, of wat daar gebeurde.

In Bijbelstudie- en catechesegroepen of op scholen kunnen de opdrachten ook afzonderlijk worden gebruikt.
Het materiaal wordt per mail toegestuurd. De prijzen zijn als volgt:
• bijbelleesrooster: € 15,- voor gemeentelijk of groepsgebruik / 2,50 voor persoonlijk gebruik.
• kalender: € 10,- voor gemeentelijk of groepsgebruik / 5,- voor persoonlijk gebruik.

Het materiaal kan worden aangevraagd bij het Steunpunt Liturgie:liturgie@gkv.nl. In de bijlagen zijn enkele voorbeeldpagina’s te vinden.
Tot slot: bij dit leesrooster zal ook een opzet voor enkele vespers in de Stille Week verschijnen.