Menu

Bundel Thematische vergaderopeningen

Het is een goed gebruik om als diakenen de vergadering te beginnen met een meditatie of overdenking.

Aan het begin van de vergadering even kort stil staan bij de rijke inhoud van Gods Woord is een goede gewoonte, die de toon zet voor de verdere agenda. Je kunt daar zelf een boekje voor gebruiken of je kunt gebruik maken van de vergaderopeningen die de afgelopen jaren speciaal voor diakenen zijn geschreven.

In deze nieuwe bundel zijn alle openingen van de afgelopen jaren gebundeld en onderverdeeld naar verschillende thema’s.
Download op www.diaconaalsteunpunt.nl: 2017 Vergaderopeningen totaal (81 downloads).

www.diaconaalsteunpunt.nl