Menu

CGK bouwt aan online opvoedplatform

db662863a86474fed4bb87c42e9dbcd8Voor allerlei vragen kunnen ouders in de toekomst op het online opvoedplein terecht. Er zal informatie te vinden zijn over thema’s variërend van leren bidden en bijbellezen tot omgang met sociale media of sport. Het opvoedplein biedt informatie, ervaringsverhalen, literatuurtips, praktische handreikingen en materialen. Om geschikt materiaal voor het opvoedplein te kunnen bieden, zoekt de CGK samenwerking met andere organisaties. Voor specialistische vragen over bijvoorbeeld mishandeling, verslaving of adoptie heeft het opvoedplein een doorverwijsfunctie.

Voor nu is er een tijdelijke website ingericht ‘Geloof en gezin’ waarop de ontwikkelingen te volgen zullen zijn.

Inventarisatie beschikbaar materiaal

De stuurgroep opvoedingsondersteuning binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken heeft zich de afgelopen maanden laten informeren door diverse organisaties om een beeld te krijgen van wat er allemaal beschikbaar is op de christelijke opvoedmarkt. Daarnaast zijn de verwachtingen en behoeften van de achterban in kaart gebracht door een uitgebreide enquête onder ouders en kerkenraden. Duidelijk is: de bereidheid om samen sterk te staan voor de christelijke opvoeding is groot en het aanbod is nu erg versplinterd.

Toerusting
Naast het online opvoedplein waar digitale toerusting te verkrijgen is, is er ook toerusting in gemeenten nodig. Deze toerusting spitst zich toe op ouders en op ambtsdragers. Geloof in het gezin stelt materiaal beschikbaar voor deze twee doelgroepen. Kerkenraden kunnen bij Geloof in het gezin terecht voor advies over visievorming en de praktische uitwerking daarvan in de gemeenten. Door de projectleiders is een Bijbelse visie ontwikkeld op kind en opvoeding die de basis is voor de geboden toerusting.