Menu

Christus en cultuur

OnderWeg-mockup nummer 23De wereld en onze maatschappij zijn ingrijpend veranderd sinds het verschijnen van prof. Klaas Schilders boek Christus en cultuur in 1948. De vraag hoe we ons als christenen moeten verhouden tot de cultuur om ons heen, is nog altijd meer dan actueel. Daarover gaat het jongste nummer van OnderWeg.

Aan de hand van prikkelende inzichten van godsdienstsocioloog Gerard Dekker bezint Matthijs Haak zich in het eerste thema-artikel op deze vraag. Hoe kan het bijvoorbeeld dat het christendom, dat ontstond als een revolutionaire beweging en eeuwenlang cultuurvormend is geweest, nu eerder als een rem op ontwikkelingen functioneert? Het komt de geloofwaardigheid van het christendom niet ten goede als christenen zich eerst op Bijbelse gronden tegen bepaalde ontwikkelingen verzetten om daar later dankbaar in mee te gaan.

In het tweede artikel vertelt Arend Maatkamp, graffitartiest, over de verandering in zijn leven. Jarenlang spoot hij soms met gevaar voor eigen leven graffiti op muren en viaducten. Inmiddels wandelt een spuit hij in het licht. In zijn werk getuigt hij expliciet en impliciet van God. ‘Voor mij is dit worship.’

Kunnen we ons maar niet beter verre houden van kunst en cultuur? Het is geen onbekend geluid in christelijke kringen. Maurice Hoogendoorn bepleit in het derde thema-artikel echter een meer positieve en open houding. Omdat je op de meest onverwachte plekken glimpen van God kunt opvangen. God is niet afhankelijk van het geloof van een schrijver, schilder of regisseur om zijn schoonheid aan ons te laten zien.

Verder in dit nummer een verslag van een gemeenteproject in Alphen aan de Rijn over omgaan met verschillen in de kerk. Het bijzondere is dat het als samenwerking tussen de plaatselijke GKv en NGK is opgezet. In Wandelen met God schrijft Embert Messelink dat we (terecht) in veel liederen Gods grootheid bezingen. Hij vraagt zich echter of we in de kerk niet ook het zuchten van de schepping zingend bij God moeten brengen. Want wie zingend meelijdt met de schepping, ervaart hoe diep onze relatie met de schepping verstoord is. En hoe groot Gods reddingswerk is.