Menu

Christenen en sport

OnderWeg-mockup nummer 14Het eerste zomernummer van OnderWeg is gewijd aan het thema christenen en sport. Om te beginnen vraagt Louren Blijdorp (die aan de TU Kampen promoveert op het onderwerp theologie en sport) zich af hoe sportief de kerk is. Er zijn meer raakvlakken tussen sport en de kerk dan je zou denken. Hij laat zien dat de vroege kerkvaders zich er al mee bezighielden en dat het thema regelmatig terugkeert in het denken van reformatoren, theologen en kerkelijke leiders. Sportieve activiteiten zelf worden zelden bekritiseerd, de kritiek betreft vaak de context waarin die activiteiten plaatsvinden.

In het tweede artikel vertelt profwielrenster Anna van der Breggen (GKv Hasselt) over topsporter en christen zijn. Over christen zijn in het peloton zegt ze: ‘Ik ben niet actief met Bijbelteksten aan het strooien of zoiets. Dat werkt in zo’n klimaat alleen maar averechts. Ik probeer vooral heel erg mezelf te zijn.’

Bart Cusveller bespreekt vervolgens een aantal sportfilms aan de hand van de thema’s die erin aan de orde komen: de overwinning op een tegenstander, de overwinning op jezelf, en de ontdekking dat winnen niet het belangrijkste is.

Ten slotte bespreekt Rob van Houwelingen de bekende tekst waarin Paulus de oefening van het lichaam ‘van weinig nut’ noemt (1 Tim. 4:7-8). Toch maar niet sporten dus? Het valt mee. Paulus is niet tegen sport (hij gebruikt vaak beelden uit de sportwereld), maar hij roept Timoteüs op zich te oefenen in vroomheid, want dat is in alle opzichten nuttig.

In de vaste rubrieken onder meer aandacht voor inclusief preken, waarbij gelovigen én ongelovigen worden aangesproken. Pieter Kleingeld biedt een blik achter de schermen bij het maken en houden van zo’n preek.

 

In verband met de vakantie verschijnt het volgende nummer van OnderWeg over vier weken, op 8 augustus.