Menu

Christenen komen uit de kist, ook op het werk

Christenen hebben zorg voor de schepping, bekommeren zich om hun medemens en zetten zich in voor ‘recht en gerechtigheid’. Ze zoeken de vrede voor hun bedrijf en willen tot zegen zijn, zoals in Jeremia 29:7. Steeds meer christenen ontdekken daarbij dat hun geloof alles te maken heeft met hun werk. En ze komen uit de kist: erkennen dat Jezus hen inspireert en een nieuw leven geeft. Christenen zoeken elkaar ook op om samen op en voor het werk te bidden. In een bestaande bedrijfsgebedsgroep, maar ook bij een ‘bedrijf in de buurt’. Gebed raakt immers de kern van het christen-zijn. De Week van Gebed (21-28 januari) waarin wereldwijd miljoenen christenen bij elkaar komen om samen te bidden, gaat dus niet voorbij aan Nederlandse bedrijven. De website bedrijfsgebed.nl geeft een actueel beeld. 

In 2017 nam het aantal geregistreerde speciale netwerkgroepen voor christenprofessionals per saldo iets af: 118 netwerkgroepen in  45 verschillende beroepsgroepen. Het aantal geregistreerde bedrijven en organisaties met een of meer bedrijfsbidstonden bleef per saldo gelijk: 200 gebedsgroepen op ruim 300 verschillende locaties. Nieuw zijn Radboudumc (i.o.), ROC Menso Alting, Spanbeton en TNO. Ook ‘Alpha op de werkplek‘ en ‘Business Alpha‘ verheugen zich in een stijgende belangstelling. Christenen laten ook steeds vaker op het professionele netwerk LinkedIn en ook op Facebook blijken dat ze geloven. Ze nemen in toenemende mate deel aan een christennetwerk of gebedsgroepje.

Christenen zijn hoopvol door hun vertrouwen in God. In hun dagelijkse handel en wandel laten ze zien wat het betekent om volgeling van Jezus Christus te zijn. Althans, dat is het streven. Geloven in een volmaakte God betekent niet dat christenen zelf volmaakt zijn. Wel is het zo dat steeds meer christenen er ook in hun werksituatie openlijk voor uitkomen dat ze geloven. In hun daden, en soms met woorden – ze komen uit de kist. Ze laten zien dat hun waarden en normen daar vaker dan je zou denken prima toepasbaar zijn, en nog relevant ook. Onze samenleving staat in toenemende mate open voor authentieke en integere mensen, heeft behoefte aan goede en aanstekelijke voorbeelden. Geen enkel probleem dus om voor je geloof uit te komen als je woorden en daden met elkaar in overeenstemming zijn. Het geloof komt daarmee terug in het publieke domein, want christen ben je 24-7. En als het goed is doortrekt het je hele leven. Er is wel een scheiding tussen kerk en staat, maar niet tussen kerk en werk.

Ook in kerken komt er langzaamaan aandacht voor haar leden die in de maatschappij functioneren. Op 11 november ’18 (11-11-‘18) is er DV voor de negende keer een speciale Themazondag ‘christen-zijn op je werk’. In veel kerken wordt er dan opnieuw of voor de allereerste keer over dit thema gepreekt, en veel kerkgangers zullen opnieuw enthousiast reageren. Want dit is in de kerk een braakliggend terrein hoewel 60 tot 80% van de kerkgangers dagelijks met dit thema te maken heeft. In meer dan 700 KERKEN in Nederland en België hangen inmiddels ook kleurenposters die christenen aanmoedigen om samen met een christencollega te gaan bidden. Ze zijn te downloaden via de website www.bedrijfsgebed.nl.

Meer weten?
Op de website www.christenzijnopjewerk.nl staat veel bruikbare, praktische info. Dit initiatief wordt gesteund door een groeiend aantal organisaties: momenteel Alpha-cursus Nederland, Bedrijfsgebed, CBMC, cgmv, CNV, Encour, Evangelische Alliantie, ForumC, Geloof in je werk, GIDSnetwerk, IFES, IMPACT Netwerk, Kerygma, Lafjoetoe, ManArise, Moderne Koningen, Navigators, Nederland Zoekt…, New Wine, RMU, Sestra, SKIN, Verus, 4e Musketier en Willow Creek.

Bron: * Maarten (Drs. ir. M.H.) Pijnacker Hordijk, tel. 030-6371380 (na 18.00 uur) en 06-31665111.
De auteur is sinds 1986 betrokken bij pauzebidstonden bij NS in Utrecht, en coördinator bedrijfsbidstonden in Nederland. Hij werkt bij ProRail in Utrecht. E-mailadres: bedrijfsgebed@gmail.nl; Internetadres: www.bedrijfsgebed.nl en www.christenzijnopjewerk.nl. Deze websites horen bij Stichting Encour. Encour richt zich zowel op ‘werk’ als ‘geld’, en helpt kerken om hierin een Bijbelse visie te ontwikkelen en die door te geven aan individuele christenen.

Bedrijfsbidstondlijst en christen netwerken 2018 (sortering op BEDRIJFSNAAM).
Bedrijfsbidstondlijst en christen netwerken 2018 (sortering op PLAATS).
Bedrijfsbidstondlijst en christen netwerken 2018 (sortering op PROVINCIE).

Artikel Samen christen-zijn op je werk (okt.’17)