Menu

Conamis maakt vakantie betaalbaar

Stichting Conamis maakt vakantie betaalbaar
Stichting Conamis helpt mensen die om financiële redenen niet op vakantie kunnen. Uit de Vakantiegeldenquête 2018 van het Nibud blijkt, dat steeds meer Nederlanders het ontbreken van geld noemen als reden om niet op vakantie te gaan. Stichting Conamis brengt een vakantie van christelijke signatuur ook binnen het bereik van mensen voor wie een vakantie onbetaalbaar is. Met de lancering van haar website www.conamis.nl is de stichting nu echt van start gegaan.

Een kwart van de Nederlanders gaat dit jaar niet met vakantie. Volgens het Nibud geeft 54% van hen aan een vakantie te duur te vinden. Dit percentage is sterk toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Toen gaf 42% het ontbreken van geld aan als reden niet op vakantie te kunnen. Het vakantiegeld wordt vaker gebruikt om schulden af te lossen of andere financiële gaten te dichten.

Stichting Conamis helpt mensen met financieel beperkte middelen om toch op vakantie te kunnen. Middels een geldbijdrage maakt de stichting een vakantie mogelijk die aansluit bij haar christelijke doelstelling. Hierbij wil het juist die mensen die daar vaak het hardst aan toe zijn, maar die door financiële omstandigheden enkel van vakantie kunnen dromen, de mogelijkheid bieden een christelijke groepsreis te boeken om zowel lichamelijk als geestelijk op te laden.

Kijk voor meer informatie op www.conamis.nl.
Flyer