Menu

Crisis in Venezuela: kerken bieden noodhulp

Venezuela zit in een diepe politieke en economische crisis. Van de olierijkdom die het land ooit vergaarde, is niets meer over. Het bewind van president Nicolás Maduro dreef het land naar de afgrond. Basisvoorzieningen als voedsel, kleding, medicijnen en medische zorg zijn nauwelijks nog voorhanden, of raken onbetaalbaar. Zo’n 4 miljoen Venezolanen zijn het land intussen ontvlucht. De achtergeblevenen leven van dag tot dag, en zien de ellende groter en groter worden.

Inzamelingsactie
Iedere hulpactie lijkt een druppel op een gloeiende plaat bij zúlke grote problemen. Toch wil Verre Naasten iets doen voor het zwaar getroffen land. De Gereformeerde kerken in Venezuela bieden in hun directe omgeving hulp en ondersteuning aan kwetsbare en behoeftige mensen. Verre Naasten wil deze kerken ondersteunen, om zo deze belangrijke hulp mogelijk te maken. Om dit te realiseren zijn we gestart met een inzamelingsactie via social media. Het doel: samen €3000 bijeenbrengen, waarmee de Gereformeerde kerken in Venezuela hun directe omgeving kunnen helpen en ondersteunen.

‘Om je heen kijken’
Dat laatste is een missie die de Venezolaanse kerk serieus neemt. “Onze taken en verantwoordelijkheden staan rechtovereind, ondanks de crisis”, zegt diaken Rommell Piñero van de kerk in Valencia. Dominee Carlos Porte vult aan: “Petrus zegt dat je, als je lijdt, ook om je heen moet kijken naar anderen die het moeilijk hebben.” Volgens diaken Alida de González van de gemeente in Acarigua lijkt de crisis in Venezuela op het leven van het volk Israël in de droge, dorre woestijn, na de uittocht uit Egypte. Hoe overleef je? “Maar”, zegt ze, “in deze uitzichtloze situatie wordt de kracht van de levende God extra zichtbaar!”

Geef nu!
Help jij onze broers en zussen in Venezuela om hun landgenoten te helpen? Met jouw bijdrage kunnen wij hen voorzien van medicijnen en andere hulpgoederen, die héél erg nodig zijn in deze situatie. Jouw hulp maakt het streefbedrag van €3000 haalbaar! Geef nu een bedrag naar keuze via de onderstaande Tikkie-button. Een gift overmaken kan ook, op IBAN: NL31 INGB 0000 3636 00 ten name van Verre Naasten, onder vermelding van: Help Venezuela. Alvast muchas gracias voor jouw gift!

Lees meer over deze actie

www.verrenaasten.nl