Menu

Dankbaar onder alle omstandigheden

Dankbaarheid is een belangrijk christelijk thema. Immers, Gods verlossing uit onze ellende is geweldig en wij zijn Hem daar dankbaar voor. Dat kun je echter zomaar ervaren als verplichte dankbaarheid: omdat God ons gered heeft, moeten wij dankbaar zijn. Deze gedachte past niet bij de genade die we in Christus krijgen. Dankbaarheid gaat niet over dingen die we moeten doen, maar over de manier waarop we in het leven staan. Dat is het thema van het nieuwe nummer van OnderWeg.

Janneke Burger-Niemeijer schrijft daarover: ‘Dankbaarheid gaat volgens mij over dit proces: dat je je telkens weer richt op God, die jou opricht.’ Een vraag die veel christenen bezighoudt, is: hoe kan ik in deze wereld in God geloven, mijn vreugde in God bewaren en anderen daar iets van laten zien? Burger: ‘Ik denk dat juist bij het lijden blijkt dat het er toch op aankomt om in God te geloven, in een persoonlijke God, die te vertrouwen is.’

Ook in het interview met Otto de Bruijne komt dat aspect naar voren: ‘Wil ik leven vanuit kritiek en boosheid vanwege de medische misser die mij overkwam, vanuit de chaos en de moeite die mij daardoor troffen en die zovelen in deze wereld treffen? Of wil ik het leven dat ik leid zien als een antwoord: ik wil op God de gever gericht zijn, ik wil “antwoordelijk” leven? Dat is de keuze.’

Ook in het derde thema-artikel komt dat naar voren, in een collage van verhalen over dankbaar zijn onder alle omstandigheden. Zo schrijft iemand over het overlijden van haar vader: ‘Dit verdrietige moment van afscheid werd een vreugdevolle herinnering doordat hij durfde kiezen voor dankbaarheid. Hij ging ons daarin voor. Zijn leven stond in het teken van dankbaarheid en vreugde, ook toen het einde naderde.’

Verder staan in dit nummer de jaarlijkse Jeugdtrends van het Nederlands Gereformeerd Jeugdwerk, onder de titel ‘Jongeren verzuipen in informatie, terwijl ze hongeren naar wijsheid’. Het NGJ signaleert tien trends en geeft jeugdwerkers tips hoe ze daarmee om kunnen gaan.

www.onderwegonline.nl