Menu

Dankdag, wat is dat eigenlijk?

De hashtag ‘dankdag’ is vandaag trending topic op Twitter. Misschien is dankdag een bekend begrip, maar voor velen is het een groot mysterie. Want wat is dankdag eigenlijk?

De oprichting van deze dag stamt uit 1578, toen er landelijk werd bepaald dat er in tijden van oorlog en rampen massaal gebeden en gedankt moest worden. Ieder jaar vieren christenen deze dag op de eerste woensdag in november. Officieel heet deze dag de Dankdag voor Gewas en Arbeid: Dankbaar voor de oogst die in het afgelopen jaar gekregen werd en het werk dat daarvoor verricht was. Inmiddels strekt dit zich uit naar allerlei dankbaarheid. Vaak bezoeken christenen de kerk en danken zij voor allerlei dingen die ze in het afgelopen jaar hebben meegemaakt. Zo ligt de nadruk in de huidige tijd meer op danken voor de economie, de politiek en het leven in het algemeen. En in 2016 laten niet alleen christenen maar ook veel niet-christenen merken dat zij dankbaar zijn.

Filmpje – Even nadenken over Dankdag

Dankdag: traditioneel een moment in het jaar om extra stil te staan bij alles wat God geeft. Vanuit wat wij hebben ontvangen, mogen we delen en zo kunnen we helpen bij het voortzetten en versterken van bestaande diaconale activiteiten ver weg of dicht(er)bij.

En elk jaar worden een aantal concrete doelen voorgesteld waarvoor gebeden wordt en waaraan men een gift kan geven. Onder het thema ‘Droom, deel, dank en heb lief!’ vraagt Verre Naasten op dankdag giften voor diverse projecten, gekoppeld aan verschillende regio’s. Maar er zijn meer doelen te noemen, kijk bijvoorbeeld op de site van het Diaconaal Steunpunt.

Zaaien, maaien, oogsten.
Dank de Allerhoogste
voor zijn zorg om ons bestaan.
Hij biedt ons dit alles aan.
Lied 716