Menu

De Driehoek beëindigt haar activiteiten

De Driehoek beëindigt per 1 januari 2016 haar activiteiten als organisatie voor Kerk Maatschappelijk Werk. De Driehoek Kerk Maatschappelijk werk is voornamelijk werkzaam in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) en is tot en met 2014 voor een belangrijk deel bekostigd door de diaconieën van dit kerkgenootschap. In oktober 2014 heeft het Deputaatschap Diaconale Zaken van de GKv besloten geen quotumadvies meer te geven aan de diaconieën van de GKv.

De Driehoek heeft daarop zelf een beroep gedaan op de kerken om de hulpverlening voort te kunnen zetten aan gemeenteleden die problemen ervaren op onder meer het gebied van relaties, werk, vragen rondom geloof en eenzaamheid. Zij had daarvoor de financiële steun nodig van 60 % van de kerken. Dit percentage is niet gerealiseerd. Dit betekent dat de Driehoek haar activiteiten als organisatie voor Kerk Maatschappelijk Werk met ingang van 1 januari 2016 beëindigt.

Bestaande trajecten met cliënten wil de Driehoek zorgvuldig afhandelen. Cliënten die na 1 januari 2016 nog behandeling nodig hebben zullen worden doorverwezen naar andere instellingen. De Driehoek blijft als werkmaatschappij van Lelie zorggroep werkzaam als organisatie voor bedrijfsmaatschappelijk werk.

Meer informatie vind je op de website van De Driehoek.
De Driehoek