Menu

De kerk bidt wat zij gelooft

cover kleinIn De Reformatie van 14 november gaat het over bidden. Aan de hand van drie thema-artikelen wordt ingezoomd op het gebed thuis en in de kerk.

‘Gelovige mensen bidden. Maar wat kan het soms moeilijk zijn om in je leven ruimte te maken voor die persoonlijke omgang met God.’ Zo opent het eerste artikel, dat de weergave is van een groepsinterview met vier mensen van verschillende leeftijden. Door naar elkaar te luisteren en met elkaar te spreken proberen ze van elkaar te leren wat bidden precies is en hoe je in deze tijd biddend dicht bij de Heer kunt leven. ‘Aan de ene kant is God te groot en te veel voor mij, maar ik mag ook als een kind bij mijn Vader op schoot zitten,’ zegt een van de deelneemsters aan het interview. Een ander stelt: ‘De hele essentie van het leven met God is overgave en loslaten: het is Gód die redt.’ Het interview is bedoeld om zelf door aan het denken gezet te worden, maar het kan ook dienen als inspiratie voor een kring- of gemeenteavond over bidden. Als handreiking daarvoor zijn aan het einde van het artikel de interviewvragen toegevoegd.

Praktisch theoloog en redacteur Hans Schaeffer constateert in een volgend thema-artikel dat het voorbedengebed in de kerk zich vooral concentreert rond de noden dichtbij en ver weg. Hij noemt dat de binnenste en de buitenste cirkel van ons leven. Er worden in het gebed in de eredienst doorgaans weinig woorden besteed aan het gewone leven van alledag – het huis-tuin-en-keukenleven, de zogenaamde middelste cirkel. Dat komt doordat we het moeilijk vinden om God met onze dagelijkse leefwereld te verbinden, stelt Schaeffer. Hij werkt in zijn artikel uit wat het gebed is en welke plek het heeft in ons geloofsleven, individueel en gemeenschappelijk. Hij sluit af met: ‘Geve God ons voorbidders die zó bewust de tijd nemen om al biddend met de gemeente in een kerkdienst de levensverhalen van christenen te verbinden aan Gods reddingsplan met zijn wereld. Dan wordt het liturgische gebed een gezamenlijke oefening om in een geseculariseerde wereld de band met God te beleven.’

In een laatste themabijdrage laat redacteur ds. Matthijs Haak zien hoe in zijn gemeente, Rotterdam-Delfshaven, het gemeentegebed vorm krijgt en hoe daarin geprobeerd wordt om ook de noden en de vreugden uit het gewone leven van alledag bij de Heer neer te leggen.

 

Het artikel van Hans Schaeffer is te downloaden op de website en de Facebookpagina van De Reformatie: www.dereformatie.nl en www.facebook.com/dereformatie. Heb je belangstelling voor het hele nummer, vraag dan een proefnummer aan via administratie@dereformatie.nl.