Menu

De kerk, een veilige plek

Ruim vier jaar geleden, op 10 december 2014, hebben meer dan vijfentwintig kerken de verklaring ‘de kerk, een veilige plek’ ondertekend. Deze verklaring onderstreept de noodzaak dat kerken blijven werken aan een veilige omgeving voor met name minderjarigen en andere kwetsbare personen. Nu, in 2019, blijft deze verklaring onverminderd van kracht. Daarom heeft de Raad van Kerken op 4 februari in een brief de betrokken kerken uitgenodigd om een balans op te maken. Wat is er in de tussentijd bereikt in het kader van preventie, hulpverlening, erkenning en genoegdoening?

Voor de brief en de uitwisseling die de Raad van Kerken voor ogen staat: zie: klik hier. Binnenkort zal op de website van Raad van Kerken een liturgische handreiking te vinden zijn aan de hand waarvan op de eerste zondag van de Veertigdagentijd in vieringen aandacht aan dit thema besteed kan worden.